Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Asianajajien ammatillinen valvonta uudistui

Asianajajien toimintaa koskevien kanteluiden ja asianajajien palkkioihin liittyvien riitojen käsittely Suomen Asianajajaliitossa keskittiin marraskuun alusta liiton valvontalautakunnalle. Julkisen varoituksen tilalle tuli mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu, joka on suuruudeltaan vähintään 500 ja enintään 15 000 euroa.

Tähän asti valvonta- ja kurinpitoasioita ovat käsitelleet sekä liiton hallitus että erillinen kurinpitolautakunta. Muilta osin valvontajärjestelmä säilyy entisenä. Liiton hallituksen velvollisuutena on valvoa, että asianajajat täyttävät velvollisuutensa ja noudattavat hyvää asianajajatapaa.

Valvontamenettely voi kuten tähänkin asti tulla vireille asianajajan asiakkaan tai tämän vastapuolen kantelusta, liiton oman valvonnan yhteydessä, oikeuskanslerin vaatimuksesta taikka tuomioistuimen ilmoituksesta.

Nykyisistä kurinpidollisista seuraamuksista poistetaan ns. julkinen varoitus, joka on julkaistu liiton lehdessä, ja uutena seuraamuksena tilalle tulee mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu, joka on suuruudeltaan vähintään 500 ja enintään 15 000 euroa.

Marraskuun alusta alkaen Asianajajaliitto on myös velvollinen pitämään erityistä julkista päiväkirjaa. Jatkossa kustakin kurinpitoasian ratkaisusta ja palkkiota koskevasta suosituksesta tulee laatia lisäksi erillinen julkinen ratkaisuseloste.

Uusi järjestelmä koskee vain Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja julkisia oikeusavustajia. Muut lakimiehet eivät kuulu Asianajajaliiton valvonnan piiriin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.