Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Edunvalvojien valvontaan tuli tarkennuksia

Edunvalvojien ja holhousviranomaisten eli maistraattien työtä on täsmennetty. Maistraattien mahdollisuudet myöntää vapautuksia tai helpotuksia edunvalvojien velvollisuuteen antaa vuositili lisääntyvät. Lisäksi säännökset tarkentuivat siitä, missä laajuudessa edunvalvojan tekemä tili on tarkastettava. Muutokset tulivat voimaan 1. toukokuuta 2011.

Tavoitteena on tuoda joustoa edunvalvojien ja holhousviranomaisten työhön ilman, että edunvalvonnassa olevien oikeusturva heikkenee. Muutoksilla turvataan työvoiman riittävyys, sillä edunvalvonnan tarve kasvaa koko ajan.

Vapautus vuositilin tekemisestä tai tilikauden pidennys voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun edunvalvonnassa olevan varat on sijoitettu pankkitilille, josta varoja ei voida siirtää ilman holhousviranomaisen suostumusta tai jos edunvalvonnassa olevan omaisuus on muutoin turvattu. Omaisuus on turvattu esimerkiksi silloin, kun se on sijoitettu kiinteistöön tai asunto-osakkeeseen, jonka luovuttaminen edellyttää holhousviranomaisen lupaa.

Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinnin ja siitä seuraavan vuositilivelvollisuuden varallisuusraja nousee 15 000 eurosta 20 000 euroon.

Holhousviranomaisen on tarkastettava edunvalvojan antama tili hyvän tarkastustavan osoittamassa laajuudessa. Tili voidaan kuitenkin tarkistaa tätä yleispiirteisemmin, jos omaisuudenmäärän tai muiden seikkojen perusteella päämiehen edun ei epäillä vaarantuvan.

Edunvalvonnassa olevan oikeusturva turvataan uudella säännöksellä holhousviranomaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Viranomaisen toimintaa arvioidaan sen mukaan, onko hän noudattanut hyvää tarkastustapaa. Päämiehelle tuotettu vahinko on korvattava valtion varoista, jos hänelle on aiheutunut vahinkoa siitä, että tilintarkastuksessa ei ole havaittu jotakin seikkaa, joka olisi pitänyt havaita hyvän tarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa.

Myös säännökset yleisen edunvalvojan esteellisyydestä tarkentuivat.

Edunvalvojana voi toimia joko oikeusaputoimistossa työskentelevä yleinen edunvalvoja tai edunvalvottavan henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Edunvalvojan määrää joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa.

- Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 122/2011
- HE 203/2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.