Takuueläkkeen hakuaika käynnissä - maksatus alkaa maaliskuussa 2011

Kela on lähettänyt tammikuun 2011 aikana takuueläkkeen hakemista varten kirjeen lähes 80 000:lle täyden kansaneläkkeen saajalle. Takuueläkkeeseen oikeutettuja on arviolta kaikkiaan 116 000. Hakuaikaa on kuusi kuukautta.

Takuueläke (L takuueläkkeestä) on täysin uusi eläke, jota Kela alkaa maksaa maaliskuussa 2011. Sen saa noin 10 % eläkkeellä olevista. Takuueläke korottaa Suomen vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon kuukaudessa. Vähimmäiseläke on samansuuruinen sekä yksin asuvalle että parisuhteessa olevalle eläkeläiselle.

Yksin asuva saa takuueläkettä enintään 101 euroa kuukaudessa, jos hänellä ei ole kansaneläkkeen lisäksi lainkaan työeläkkeitä. Parisuhteessa olevan takuueläke on enintään 167 euroa kuukaudessa, jos henkilö saa vain kansaneläkettä.

Takuueläkkeestä vähennetään kokonaan hakijan Suomesta ja ulkomailta saamat muut eläkkeet. Sitä ei siis makseta lainkaan niille, joiden kansaneläke, työeläkkeet, perhe-eläkkeet tai muut vastaavat etuudet yhteensä jo takaavat vähimmäiseläkkeen. Sen sijaan muut tulot ja omaisuus eivät vaikuta takuueläkkeeseen.

Hakuaika alkoi helmikuussa

Kela lähettää hakemuslomakkeen niille eläkeläisille, jotka saavat täyttä kansaneläkettä ja joilla ei ole juuri lainkaan työeläkkeitä. Kirjeessä on osittain täytetty hakemuslomake sekä vastauskuori. Esitäytetty lomake palautetaan Kelaan, sen jälkeen kun se on täydennetty ja allekirjoitettu. Kun hakija lähettää lomakkeen vastauskuoressa, hänen ei tarvitse maksaa postimaksua.

Muut kuin kirjeen saaneet eläkeläiset ovat voineet hakea takuueläkettä helmikuusta 2011 alkaen. Hakija voi soittaa Kelaan numeroon 020 692 202 tai toimittaa hakemuslomakkeen Kelaan tai käydä Kelan toimistossa tai yhteispalvelupisteessä.

Hakemisella ei ole kiirettä, sillä hakuaikaa on kuusi kuukautta. Hakemuslomakkeita saa Kelan internetsivuilta tai toimistoista. Kela muistuttaa elokuussa kirjeellä niitä takuueläkkeeseen mahdollisesti oikeutettuja, jotka eivät ole siihen mennessä jättäneet hakemusta.

Paikallisesti lisätietoja antavat Kelan vakuutuspiirien johtajat, ks. www.kela.fi/vakuutuspiirit

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.