Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Hovioikeuksissa otettiin käyttöön jatkokäsittelylupa

Hovioikeuksissa otettiin vuoden 2011 alusta käyttöön jatkokäsittelylupa. Valitusoikeutta käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ei rajoiteta, vaan kaikista tuomioista voi edelleen valittaa. Uudistus merkitsee, että valituksen laajamittainen käsittely edellyttää tietyissä asioissa hovioikeuden myöntämää jatkokäsittelylupaa.

Jatkokäsittelylupamenettely mahdollistaa hovioikeuksien voimavarojen järkevän käytön niin, että muutoksenhaun kohteena olevan asian laatu voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon. Uudistus myös nopeuttaa asioiden käsittelyä. Menettely korvaa seulontajärjestelmän, jota hovioikeuksissa on sovellettu vuodesta 2003 alkaen.

Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos velkaa tai muuta rahasaamista koskevan riidan häviöarvo ei ylitä 10 000 euroa. Häviöarvolla tarkoitetaan erotusta asianosaisen hovioikeudessa esittämän vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä. Jos häviöarvo on yli 10 000 euroa, lupaa ei tarvita. Muissa kuin rahasaamista koskevissa riita-asioissa jatkokäsittelylupaa ei myöskään tarvita.

Rikosasiassa vastaaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu neljää kuukautta ankarampaan vankeusrangaistukseen. Virallinen syyttäjä ja asianomistaja tarvitsevat luvan, jos valitus koskee rikosta, josta säädetty rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Hovioikeuden on myönnettävä jatkokäsittelylupa, jos on aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta tai jos sen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä. Lupa myönnetään myös, jos asian jatkokäsittely on tärkeätä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tai jos jatkokäsittelylle on muu painava syy.

Käräjäoikeudessa esitetyn näytön uudelleen arviointia (todistajien kuulemista) varten lupaa ei tarvitse myöntää, jollei käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta ole perusteltua aihetta epäillä.

Myös pääkäsittelyn toimittamista koskevia säännöksiä tarkistetaan. Velvollisuus toimittaa pääkäsittely määräytyy nykyistä enemmän sen mukaan, ovatko asianosaiset sitä pyytäneet.

Todistajaa ei enää automaattisesti tarvitse kuulla uudelleen hovioikeudessa, vaikka käräjäoikeuden arvio todistajan uskottavuudesta olisi riitautettu. Hovioikeus voi myös nykyistä tehokkaammin rajoittaa pääkäsittelyä koskemaan vain osaa valituksen kohteena olevasta asiasta.

Uutta on myös menettely, jossa asianosaiset voivat hakea muutosta käräjäoikeuden päätöksestä suoraan korkeimmalta oikeudelta. Tällainen ennakkopäätösvalitus on mahdollinen esimerkiksi silloin, jos lain soveltamista koskeva kysymys on kertautunut suuressa määrässä tapauksia ja ennakkoratkaisun viipyminen pitkittäisi oikeudellista epävarmuutta.

Menettely edellyttää osapuolten suostumuksen ja korkeimman oikeuden myöntämän valitusluvan. Sitä voidaan käyttää sekä riita-, rikos- että hakemusasioissa. Jos korkein oikeus ei myönnä valituslupaa, käräjäoikeuden ratkaisu kyseisessä asiassa jää pysyväksi.

- Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 650/2010
- HE 105/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.