Viranomaisten mahdollisuus käyttää sähköistä tiedoksiantoa laajeni

Viranomaisten mahdollisuuksia lähettää asiakirjoja ja päätöksiä tiedoksi sähköisenä viestinä, kuten sähköpostitse, lisätään. Joulukuun alusta voimaan tulleiden uusien säännösten mukaan tällaista niin sanottua tavallista sähköistä tiedoksiantoa voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa muuten käytetään tiedoksiantoa postitse.

Uusilla säännöksillä luodaan lainsäädännölliset puitteet sähköisen asioinnin nykyistä monipuolisemmalle ja tehokkaammalle käytölle.

Viranomaisen tulee sähköisessä asioinnissa huolehtia asioinnin tietoturvallisuudesta ja henkilötietojen suojasta. Tiedoksiantoa sähköpostitse ei voida käyttää, jos esimerkiksi vastaanottajan yksityisyyden suojaaminen vaatii muunlaista menettelyä. Tällöin käytettävissä on todisteellinen sähköinen tiedoksianto. Todisteellisessa tiedoksiannossa viranomainen ilmoittaa asianosaiselle, että asiakirja on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta. Asianosaisen on tunnistauduttava asiakirjaa noutaessaan.

Viranomaisen päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää aina asianosaisen suostumusta. Vastaanottaja saa jatkossakin asiakirjan postitse niin halutessaan.

Uudet säännökset liittyvät keskitetyn sähköisen asioinnin viranomaisten kanssa mahdollistavan asiointitilin sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän käyttöönottoon.

Ks. myös http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointitili/index.html

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.