Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Lastensuojeluasioiden käsittelyä pyritään nopeuttamaan

Maaliskuun 2010 alusta alkaen kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen lastensuojelussa siirtyi hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei päätöstä sen jatkamisesta tai päätöstä tai hakemusta huostaanotosta ole tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Asiakkaiden oikeusturvan takaamiseksi sama viranhaltija ei saa tehdä sekä kiireellistä sijoitusta että sen jatkopäätöstä. Kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivällä.

Kunnallinen viranhaltija on velvollinen ilmoittamaan tuomioistuimelle tekemästään kiireellistä sijoitusta tai sijaishuoltopaikan muuttamista koskevasta päätöksestä, jos lastensuojeluasia on vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen joko omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta.

Kunnallisen viranhaltijan velvollisuus väliaikaisen määräyksen vaatimiseen poistuu. Väliaikainen määräys voidaan antaa paitsi huostaanottoasian myös sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä tuomioistuimessa.

Vankien lapset yhdenvertaiseen asemaan muiden lastensuojelun asiakkaiden kanssa

Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirtyy vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Päätökset tehdään samoin perustein kuin muillekin lastensuojelun asiakkaille eli sijoituspäätöstä tehtäessä arvioidaan, mikä on lapsen kannalta paras vaihtoehto. Tavoitteena on saattaa vankilaan sijoitettavat lapset yhdenvertaiseen asemaan muiden lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Vankilaan perustetaan perheosasto, jossa lapsen tarpeet on huomioitu lastensuojelulain mukaisesti.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehtävä ennen lapsen syntymää

Lailla säädetään myös ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta, joka on tehtävä ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollisen ilmoituksen kautta molemmat lapsen tulevat vanhemmat voivat ohjautua ajoissa tarvittavien tukipalvelujen piiriin. Varsinainen lastensuojeluasiakkuus voi alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen turvallisuutta sijaishuollon aikana parannetaan

Jatkossa yhteydenpidon rajoittamista voidaan käyttää sijaishuollon aikana riippumatta siitä, minne lapsi on sijoitettu. Laitos- ja perhehoidon lisäksi myös silloin kun lapsi on sijoitettu vanhempansa luo tai sairaalaan saattaa olla perusteltua olla ilmaisematta lapsen olinpaikkaa tai muutoin rajoittaa yhteydenpitoa.

- Laki lastensuojelulain muuttamisesta 88/2010
- HE 225/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.