Uusi koneasetus tulee voimaan joulukuun lopussa

Uusi koneasetus pohjautuu konedirektiiviin, joka julkaistiin EU:ssa 2006. Asetuksen soveltamisala kattaa melkein kaikki koneet. Uusia koneryhmiä ovat rakennushissit, pulttipistoolit, vammaisnostimet, moottorikelkat, mönkijät ja traktorit niiden työturvallisuuden osalta. Tavoitteena on ollut yksinkertaistaa menettelyä koskevia säädöksiä.

EU:n konedirektiivi asettaa koneen valmistajalle velvollisuuden huolehtia siitä, että korkea turvallisuustaso on koneiden suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana. Valmistaja osoittaa tämän allekirjoittamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittämällä koneeseen CE-merkinnän. Suomessa valtioneuvoston asetuksella pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n uusi konedirektiivi.

Koneiden turvallisuutta koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 29. joulukuuta 2009.

Asetuksen soveltamisala kattaa melkein kaikki koneet. Uusia koneryhmiä ovat rakennushissit, pulttipistoolit, vammaisnostimet, moottorikelkat, mönkijät ja traktorit niiden työturvallisuuden osalta. Tavoitteena on ollut yksinkertaistaa menettelyä koskevia säädöksiä. Esim. osittain valmiille koneille tehtävät toimenpiteet, laadunvarmistusmenettely koneiden tyyppitarkastuksen vaihtoehtona sekä EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaolon tarkastaminen viiden vuoden välein ovat merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen.

Viranomaisten tekemä markkinavalvonta tapahtuu jälkikäteen

Konedirektiivin viranomaisvalvonta on jälkikäteistä eli ns. markkinavalvontaa. Markkinavalvontaa eli koneen turvallisuuden arviointia tehdään vasta sen jälkeen, kun kone on myynnissä tai kone on otettu työpaikalla käyttöön. Jotta jälkikäteinen valvonta olisi tehokasta kaikkialla EU:ssa, markkinavelvoite on kirjoitettu direktiiviin. Uusi direktiivi velvoittaa EU-maita valvomaan myynnissä olevien koneiden turvallisuutta, nimeämään viranomaisen tekemään valvontaa sekä ilmoittamaan komissiolle valvontaviranomaisista. Suomessa nämä velvoitteet on kirjattu työsuojelun valvonnasta annettuun lakiin.

Jos työsuojelupiirin työsuojelutoimisto havaitsee valvonnassaan, että markkinoille tai käyttöön tarkoitettu kone ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, se tekee tarpeelliset selvitykset ja niiden jälkeen siirtää asian sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi. Ministeriö voi kieltää koneen luovuttamisen markkinoille tai käyttöön tai päättää niitä koskevista rajoituksista, kunnes kone on saatettu vaatimusten mukaiseksi.

- Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.