Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Eläinlääkintähuoltolain uudistuksella tavoitellaan ennaltaehkäisyä

Eläinlääkintähuoltolaki uudistettiin marraskuun 2009 alusta. Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ennalta ehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa. Ennaltaehkäisyllä vähennetään eläinten sairauksia ja niistä aiheutuvia ongelmia. Samalla lisätään eläinten hyvinvointia muun muassa tuotanto-olosuhteita parantamalla.

Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinlääkäripalveluja ja elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin valvontaa kunnissa. Eläinlääkintähuollon uudistaminen on osa elintarvikevalvonnan kehittämistä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa.

Painopiste eläinlääkintähuollossa siirtyy jälkivalvonnasta eläinten terveydenhuoltoon. Terveydenhuoltosopimukset halutaan laajasti käyttöön eläinlääkintähuollossa. Uudessa laissa tarkennetaan, että tuotantoeläinten terveydenhuolto on osa kunnan peruseläinlääkäripalvelua. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla parannetaan suomalaisen maa- ja elintarviketalouden taloudellista tuloksellisuutta ja elintarviketurvallisuutta.

Uudistuksella halutaan turvata kuntien eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden toimintaedellytykset ja valvonta. Lailla myös varmistetaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta paikallisella tasolla.

Eläinlääkintähuoltolaissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää peruseläinlääkäripalveluja ja kiireellistä eläinlääkärinapua, kuntien yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollossa ja muussa ympäristöterveydenhuollossa sekä eläinlääkintähuoltoa koskevasta suunnitteluvelvollisuudesta. Lisäksi laissa säädetään eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan tehtävistä, kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksista, eläinlääkäripalveluiden maksuista sekä yksityisen eläinlääkintähuollon valvonnasta ja palvelun tarjoajan ilmoitusvelvollisuudesta.

Valtio maksaa kunnille ne kustannukset, jotka aiheutuvat kunnaneläinlääkäreille säädettyjen eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan tehtävistä. Lääninhallitukset vastaavat EU:n suorien tukien edellytyksenä olevien täydentävien ehtojen valvontatehtävista, eläinten hyvinvoinnin valvonnasta ja vaikeimpien eläinsuojelutehtävien hoidosta. Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa ohjauksesta, valvonnasta ja auditoinnista.

- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009
- HE 81/2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.