Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Poliisille oikeus tarkastaa ja ottaa alkoholijuomat pois nuorilta marraskuun 2009 alusta

Marraskuun 2009 alusta lähtien poliisilla on oikeus tarkastaa alle 18-vuotiaan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on todennäköisiä syitä epäillä nuoren pitävän hallussaan alkoholia. Tarkastus ei saa loukata henkilökohtaista koskemattomuutta. Uusilla alkoholirikoksia koskevilla säännöksillä halutaan nykyistä tehokkaammin puuttua alaikäisten alkoholin hallussapitoon.

Jos poliisi löytää alle 18-vuotiaalta alkoholijuomia tai 18-20-vuotiaalta väkevää alkoholia, poliisi voi ottaa juomat pois ja hävittää ne. Alkoholin hallussapidosta ikärajoja rikkoen voidaan määrätä 20 euron rikesakko, kun tähän asti rangaistuksena on ollut päiväsakkoja. Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä nyt rikoslain mukaan aikuisellekin, jos tämä poliisin kielloista piittaamatta nauttii alkoholia julkisella paikalla. Jo nykyisinkin päihdyttävän aineen nauttimisesta julkisella paikalla taajamassa voidaan järjestyslain mukaan määrätä 20 euron rikesakko.

Rangaistavaa on myös tarjota alle 18-vuotiaalle alkoholia siten, että hän juopuu siitä, jos tarjoamista voidaan alaikäisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet huomioon ottaen pitää moitittavana. Teko katsotaan alkoholirikkomukseksi, josta seuraa sakkoa. Vastaava käytännössä soveltamatta jäänyt säännös on nykyisin rikoslaissa. Jos teko vaarantaa lapsen terveyttä, siihen sovelletaan rikoslain pahoinpitelyä koskevia säännöksiä.

Jatkossa alkoholirikkomuksista säädetään alkoholilaissa ja alkoholirikoksista rikoslaissa. Alkoholirikokset porrastetaan teon törkeyden perusteella kolmeen portaaseen. Alkoholirikoksesta seuraa sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeän alkoholirikoksen rangaistus on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Lievän alkoholirikoksen seuraamus on sakkoa.

Alkoholirikoksena rangaistaan alkoholijuoman tai väkiviinan laiton valmistus, maahantuonti, myyminen, välittäminen tai muu luovuttaminen tai näiden tekojen yritys. Rangaistavaa on myös alkoholijuoman tai väkiviinan hallussapito tai kuljettaminen mm. myyntitarkoituksessa tai muutoin alkoholilain vastaisesti. Alkoholirikokset ovat rangaistavia vain tahallisina. Rangaistavuuden ala ei olennaisesti muutu nykyiseen verrattuna.

Uutena rikosnimikkeenä otetaan käyttöön alkoholijuoman markkinointirikos. Rikosvastuuseen joutuu, jos mainostaa alaikäiselle mietoa alkoholijuomaa tai syyllistyy väkevän alkoholijuoman alkoholilain vastaiseen mainontaan. Tähän asti vastaavat teot ovat olleet rangaistavia alkoholirikkomuksina. Alkoholijuoman markkinointirikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Alkoholirikoksesta, törkeästä alkoholirikoksesta ja alkoholijuoman markkinointirikoksesta voi joutua vastuuseen myös yritys tai yhteisö.

Muutossäädökset

- Laki rikoslain muuttamisesta 641/2009
- Laki alkoholilain muuttamisesta 642/2009
- Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta 702/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.