Riita-asioiden oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta lisättiin

Riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevat säännökset muuttuivat syyskuun alusta 2009. Oikeuspaikka eli missä käräjäoikeudessa asia tutkitaan ja ratkaistaan, määräytyy jatkossa yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Uudistuksella muun muassa lisätään oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta.

Riidan oikeuspaikkana on jatkossakin yleensä vastaajan kotipaikan käräjäoikeus, ellei laissa ole erityisesti määrätty muuta paikkaa.

Uudistuksella vähennetään säännöksiä ehdottomista oikeuspaikoista. Esimerkiksi kiinteistöä koskeva riita-asia voidaan käsitellä joko kiinteistön sijaintipaikkakunnan tai vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Perhe- ja perintöoikeudellisissa riidoissa säännökset oikeuspaikasta ovat kuitenkin jatkossakin ehdottomia. Esimerkiksi avioeroa, isyyttä sekä lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevat asiat on tutkittava lain määräämässä käräjäoikeudessa.

Jollei ehdotonta oikeuspaikkaa ole laissa määrätty, osapuolet voivat kuten aiemminkin sopia, missä käräjäoikeudessa riita-asia käsitellään. Tähän on kuitenkin eräitä rajoituksia kuluttajan, työntekijän tai elatusapua vaativan osapuolen suojaamiseksi.

Lisäksi käräjäoikeuden tulee jatkossa siirtää väärässä paikassa vireille pantu riita-asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen hakijan tai kantajan suostumuksella. Tavoitteena on pienentää tuomioistuinten työmäärää ja asianosaisten oikeudenkäyntikuluja, kun vireillepanot väärässä tuomioistuimessa vähenevät.

- Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 135/2009 (+ lukuisia muiden lakien muutoksia),
- HE 70/2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.