Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Uusi yliopistolaki voimaan 2010

Yliopistolain voimaanpanosta annetun lain mukaan uusi yliopistolaki (558/2009) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Eduskunnan sivistysvaliokunta piti mietinnössään yliopistolakiuudistusta tarpeellisena. Valiokunta teki kuitenkin lukuisia muutoksia hallituksen esitykseen perustuslakivaliokunnan lausuntojen johdosta erityisesti yliopistojen hallinnon sääntelyn sekä hallituksen ja rehtorin tehtävien osalta.

Perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset edellyttivät muutoksia julkisoikeudellisen hallituksen kokoonpanoa ja valintaa koskeviin säännöksiin. Jotta varmistetaan yksinkertaisen lain säätämisjärjestys sivistysvaliokunta ehdotti, että yliopiston hallituksessa voi olla 7 tai 9-14 jäsentä. Samalla edellytetään, että vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä on yliopistoyhteisön ulkopuolisia. Yliopisto voi niin halutessaan valita enemmistön hallitukseen ns. ulkopuolisista, mutta mikään säännös ei saa johtaa suoraan siihen, että lain nojalla ulkopuolisista tulisi suoraan enemmistö.

Säätiöyliopiston sääntelyä tarkennettiin huomattavasti ja nostettiin lain tasolle säännöksiä asioista, joista oli tarkoitus määrätä alemmalla tasolla. Säätiöyliopiston tulee autonomian turvaamiseksi voida aidosti valita hallituksensa jäsenet. Valiokunta ehdotti, että perustajajäsenet nimeävät vähintään kaksinkertaisen määrän ehdokkaita kuin mitä on valittavia (kun esim. 3 jäsentä valitaan niin ehdokkaita tulee olla vähintään 6).

Sivistysvaliokunta korosti, että uudistus onnistuu vain, kun yliopistot hyödyntävät ripeästi lain tarjoamat uudet mahdollisuudet ja myös käytännössä uudistavat toimintaansa ja rakenteitaan. Jotta tämä myös käytännössä on mahdollista, rahoitusjärjestelmien tulee olla riittävän joustavia. Valiokunnan muistutti, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi valtion tulee kuitenkin huolehtia siitä, että yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus. Rahoitusta on myös kanavoitava tasapuolisesti kaikille tieteenaloille.

Mietintöön sisältyi 5 lausumaehdotusta, jotka myös hyväksyttiin eduskunnassa:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yliopistouudistuksen toteutumista sekä vaikutuksia ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle vuoden 2012 kevätistuntokaudella.
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.
3. Eduskunta edellyttää, että lukukausimaksukokeilun tuloksia arvioidaan huolellisesti ja arvioinnin kriteerit määritellään mahdollisimman nopeasti.
4. Eduskunta edellyttää, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus. Rahoitusta tulee kanavoida tasapuolisesti kaikille tieteenaloille.
5. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että yliopistokeskuksille suunnataan vuosittain vähintään nykyisen tasoiset määrärahat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.