Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Taksilain muutoksella pyritään turvaamaan paremmat taksipalvelut myös kuntakeskusten ulkopuolelle

Taksiliikennelakia täsmennettiin heinäkuun 2009 alusta, jotta taksipalvelut tulevat paremmin kuntakeskusten ulkopuolisten alueiden ja kuntaliitoksissa itsenäisen asemansa menettäneiden kuntien asukkaiden saataville. Lakimuutoksen tavoitteena on myös selkiyttää taksilupakäytäntöä.

Lakimuutoksella helpotetaan taksilupien myöntämistä kuntaliitosten yhteydessä yhteen liittyneisiin kuntiin ja kuntakeskusten ulkopuolisille alueille. Tavoitteena on parantaa näiden alueiden asukkaiden taksipalveluiden saatavuutta sekä pienentää yksittäisten henkilöiden ja yhteiskunnan kuljetuskustannuksia taksimatkojen lyhentyessä.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että tietylle alueelle myönnettävien taksilupien enimmäismääriä (kiintiöitä) ja taksiluvan saajia koskevaa paremmuusjärjestystä muutetaan. Jatkossa enimmäismääriä vahvistettaessa määriteltäisiin myös kuinka monta lupaa myönnetään koko kuntaa pienemmälle, kuntaliitoksen yhteydessä lakkautetun kunnan alueelle. Lisäksi ne hakijat, jotka hakevat taksilupaa pinta-aloiltaan laajoissa kunnissa kuntakeskuksen ulkopuolelle, olisivat etusijalla taksilupia myönnettäessä.

Esityksessä otetaan kantaa myös haja-asutusalueiden taksiautoilijoille asetettuun päivystysvelvoitteeseen. Uuden lain mukaan kaikille maaseutumaisten kuntien autoilijoille nyt asetettua sopimusvelvoitetta päivystysvuoroista muutettaisiin siten, että päivystyksistä tulisi aina ilmoittaa lääninhallitukselle. Sama velvoite koskisi kuntakeskusten ulkopuolisilla alueilla toimivia autoilijoita. Näin helpotetaan ajovelvollisuuden valvontaa.

- Laki taksiliikennelain muuttamisesta 482/2009
- HE 82/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.