Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Muutoksia työttömyysturvaan - Parannuksia työttömyysetuuksien ennakkomaksamiseen ja lomautettujen muutosturvaan

Työttömyyskassat voivat maksaa nykyistä joustavammin työttömyysetuudesta ennakkoa esimerkiksi tilanteissa, joissa uusien hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Lomautetut pääsevät muutosturvan piiriin, ja määräaikaiset työntekijät tulevat muutosturvan piiriin nykyistä laajemmin. Lakimuutokset tulivat voimaan heinäkuun 2009 alusta.

Työttömyysturvalain ennakkomaksun laajentamista koskeva muutos turvaa työttömäksi jääneiden toimeentuloa työttömyyskorvauksen viivästyessä. Lisäksi uudistus vähentää tarvetta hakea kunnan myöntämää toimeentulotukea. Työttömyyden ja lomautusten kasvu on lisännyt työttömyysetuushakemusten määrää ja joissakin työttömyyskassoissa asioiden käsittely on ruuhkautunut.

Työttömyyskassa voi maksaa ennakkoa jäsenelleen, jolla todennäköisesti on oikeus ansiopäivärahaan. Työttömyyskassat päättävät itsenäisesti ennakkomaksun käytöstä ja sen suuruudesta. Ennakkomaksumahdollisuus koskee myös Kansaneläkelaitosta.

Lomautetut pääsevät muutosturvan piiriin

Työttömyysturvalain uudistus edistää lomautettujen ja määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien osallistumista työllistymistä edistäviin toimiin ja parantaa heidän taloudellista tilannettaan toimien aikana. Työnhakijoiden mahdollisuudet pitää yllä ammatillista osaamista paranevat ja heidän työllistymisensä helpottuu. Samalla työllistymisohjelmalisää ja sen uusimista koskevat säädökset tulevat nykyistä selkeimmiksi. Myös omaehtoisen ammatillisen koulutuksen ajalta maksettavan koulutuspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat. Koulutuspäivärahaa voidaan maksaa työttömyyden alkaessa, jos koulutuksesta on sovittu työnhakijan työnhakusuunnitelmassa.

Muutosturvalla tarkoitetaan toimintamallia, jonka avulla irtisanottu tai työttömyysuhan alainen työntekijä pyritään työllistämään uudelleen mahdollisimman nopeasti.


- Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta 464/2009
- HE 38/2009
- Laki työttömyysturvalain muuttamisesta 472/2009
- Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta 473/2009
- HE 49/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.