Merkittävät luonnolle ja vesille aiheutetut vahingot velvoitetaan toiminnanharjoittajan korjattaviksi

Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta sekä viisi siihen liittyvää lainmuutosta tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2009. Lakien perusteella toiminnanharjoittaja velvoitetaan korjaamaan luonnolle ja vesille aiheuttamansa merkittävät ympäristövahingot.

Muutoksia tehtiin luonnonsuojelulakiin, ympäristönsuojelulakiin, vesilakiin, geenitekniikkalakiin ja lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Lakipaketilla on Suomessa pantu täytäntöön EY:n ympäristövastuudirektiivi.

Jo ennen direktiiviä Suomessa on voitu määrätä ennallistamaan pilaantunut maaperä ja pohjavesi sekä erilaisia vesistöjen haittoja. Uutta on, että nyt myös suojelluille lajeille ja luontotyypeille aiheutuneet vahingot tulee korjata. Lisäksi merkittävän vahingon sattuessa voidaan joutua aiempaa laajempiin korjaamistoimiin.

Korjaamisvastuussa on toiminnanharjoittaja, joka on menetellyt vastoin lakia, asetusta, lupamääräyksiä tai muita viranomaisen määräyksiä. Myös onnettomuudesta tai täysin ennakoimattomasta syystä aiheutuneet vahingot tulevat korjattavaksi, mutta tällöin toiminnanharjoittajan vastuuta kohtuullistetaan. Vahinko arvioidaan yksinomaan luonnonvaran heikentymisen perusteella, eikä taloudellisilla menetyksillä ole tässä yhteydessä merkitystä.

Vahinkoja voi joutua korjaamaan myös muualla kuin siellä, missä vahinko on tapahtunut. Jos esimerkiksi suojellun lajin elinympäristö on kokonaan tuhoutunut, voi sille tulla osoitettavaksi muualta uusi elinympäristö. Tuhoutuneen luonnonvaran taas voisi joutua korvaamaan kokonaan toisella luonnonvaralla. Korjaavista toimista päättää joko ympäristölupavirasto, alueellinen ympäristökeskus tai geenitekniikan lautakunta riippuen siitä, mitä lakia tapaukseen sovelletaan.

EY:n ympäristövastuudirektiivi annettiin vuonna 2004. Direktiivin täytäntöönpanemiseksi tullaan vielä antamaan valtioneuvoston asetus, jossa säädetään tarkemmin vahinkojen merkittävyyden arvioimisesta ja korjaavista toimenpiteistä. Asetus valmistuu alkusyksystä.

- Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 383/2009
- Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta 384/2009
- Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 385/2009
- Laki vesilain 21 luvun muuttamisesta 386/2009
- Laki geenitekniikkalain muuttamisesta 387/2009
- Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 388/2009
- HE 228/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.