Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ehdokkaan vaalirahoituksen uudistukset voimaan toukokuun alussa - Europarlamenttivaaleissa tukirajat kuitenkin vielä ennallaan

Vaalirahoitusta koskevat säännökset uudistetaan niin, että rahoituksen avoimuus ja tieto ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista lisääntyy. Uudistuksella pyritään myös rajoittamaan vaalikampanjoiden kulujen kasvua. Muutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2009.

Vaaleissa valittujen ja heidän varahenkilöidensä tulee tehdä ilmoitus vaalikampanjaa varten saamastaan tuesta ja kampanjan kuluista. Vaalirahoitukseen kuuluvaa tukea ovat rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Myös tuki, jota ei ole annettu rahana, tulee arvioida ja ilmoittaa euroina, lukuunottamatta tavanomaista talkootyötä.

Yksi tukija saa antaa ehdokkaalle tukea kunnallisvaaleissa enintään 3 000 euron, eduskuntavaaleissa 6 000 euron ja europarlamenttivaaleissa 10 000 euron arvosta. Rajoitukset eivät kuitenkaan koske puolueen rekisteröidyn yhdistyksen antamaa tukea.

Erikseen tulee ilmoittaa yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kunnallisvaaleissa yli 800 euroa, eduskuntavaaleissa yli 1 500 euroa sekä presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa yli 2 000 euroa. Jos tuki on annettu vastikkeellisesti eli esimerkiksi tavaroita tai palveluita ostamalla, ilmoitetaan vain tuen nettoarvo.

Ehdokkaan vaalikampanjan kuluiksi katsotaan ne, jotka ovat aiheutuneet ajalla kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Kulut tulee ilmoittaa yhteensä sekä eriteltyinä mm. mainontaan eri viestintävälineissä.

Lakiin ei sisälly säännöksiä kampanjakatosta, vaan kampanjan kuluja koskeva yläraja on vapaaehtoinen ja vaalipiiri- tai kuntakohtainen. Puolueet voivat keskenään sopia kulloisissakin vaaleissa noudatettavasta kampanjakatosta. Ehdokas voi sisällyttää vaalirahoitusilmoitukseensa maininnan sitoutumisestaan puolueensa sopimaan kampanjakattoon.

Valvonta Valtiontalouden tarkastusvirastoon

Vaalirahoitusilmoituksia koskevat tehtävät keskitetään Valtiontalouden tarkastusvirastoon. Se valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, julkistaa ilmoitukset internetissä ja tarkistaa ne. Tehokkaan valvonnan takaamiseksi Valtiontalouden tarkastusvirastolle annetaan valtuudet velvoittaa ehdokas sakon uhalla tekemään ilmoitus tai korjaamaan siihen liittyvä puute tai virhe.
Ehdokkaan tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan vaalikampanjansa rahoitus ja kulut luotettavalla tavalla. Tällainen on esimerkiksi kampanjan rahaliikennettä varten perustettu erillinen pankkitili. Jos kampanjakulujen kattamiseksi on otettu lainaa, suunnitelma sen takaisinmaksusta tulee sisällyttää vaalirahoitusilmoitukseen.

Ennakkoilmoitus mahdolliseksi

Ehdokas voi halutessaan toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle julkistettavaksi jo ennen vaaleja ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista sekä mahdollisesti maininnan sitoutumisesta puolueen sopimaan kampanjakattoon.

Europarlamenttivaaleissa tukirajat eivät vielä muutu

Vaalirahoituksen valvonnan järjestämistä koskevia muutoksia sovelletaan jo kesäkuun europarlamenttivaaleissa, joten parlamentin jäseneksi valittujen ja varajäsenten tulee toimittaa vaalirahoitusilmoituksensa Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Ilmoitettavien tukimäärien ja tuen erittelyn suhteen europarlamenttivaaleissa kuitenkin noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevia säännöksiä. Niiden mukaan ilmoituksessa tulee kertoa ehdokkaan vaalikampanjan kokonaiskulut sekä kampanjan rahoitus, joka tulee eritellä ehdokkaan omiin varoihin sekä eri tahoilta saatuun ulkopuoliseen tukeen. Erikseen on ilmoitettava kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos tuen arvo on vähintään 3 400 euroa.

Ehdokkaalle annettavan tuen ylärajat eivät ole voimassa vielä tulevissa europarlamenttivaaleissa eikä myöskään uuden lain mukainen kuuden kuukauden kampanja-aika.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.