Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Lääkkeiden viitehintajärjestelmä käyttöön

Suomessa otetaan käyttöön lääkkeiden viitehintajärjestelmä, johon sisällytetään keskenään vastaavat, samaa lääkeainetta sisältävät myyntiluvalliset lääkevalmisteet, joille on vahvistettu korvattavuus.

Viitehintajärjestelmä koostuu viitehintaryhmistä, jotka perustuvat Lääkelaitoksen ylläpitämään luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Viitehintaryhmälle asetettava viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella ryhmään sisällytetyn lääkevalmisteen korvauksen suuruus voidaan laskea. Viitehinta asetetaan 1,50 euroa ryhmän edullisimman valmisteen hintaa korkeammaksi, jos edullisimman valmisteen hinta on alle 40 euroa ja kaksi euroa korkeammaksi, jos edullisimman valmisteen hinta on 40 euroa tai enemmän.

Viitehintajärjestelmässä potilas voi omalla valinnallaan vaikuttaa hänelle aiheutuviin kustannuksiin. Jos potilas ostaa lääkevalmisteen, jonka hinta on enintään viitehinnan suuruinen, hänelle maksetaan korvausta (100, 72 tai 42 prosenttia) koko lääkkeen hinnasta. Jos hän ostaa viitehintaa kalliimman lääkkeen, hän joutuu itse maksamaan lääkkeen hinnan ja viitehinnan välisen erotuksen. Tilanteissa, joissa lääkäri hoidollisin tai lääketieteellisin perustein katsoo tietyn kaupallisen valmisteen potilaalle tarpeelliseksi, korvaus lasketaan lääkärin lääkemääräykseen kirjaaman valmisteen hinnasta. Lääkäri voi kieltää lääkkeen vaihdon tekemällä siitä merkinnän lääkemääräykseen ja potilasasiakirjoihin lääkkeen määräämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Viitehintajärjestelmä täydentää jo käytössä olevaa lääkevaihtoa. Järjestelmään sisällytetään vuoden 2006 lääkelain muutoksella lääkevaihdon ulkopuolelle jätetyt samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävät vastaavat valmisteet.

Muutoksilla pyritään edistämään edullisimpien vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden käyttöä ja lisäämään lääkeyritysten välistä kilpailua. Hinnaltaan edullisempiin rinnakkaisvalmisteisiin siirtymisen tavoitteena on pienentää lääkkeen ostosta potilaalle aiheutuvia kustannuksia, vähentää sairausvakuutusmaksun korotuspainetta sekä hillitä valtion menojen kasvua.

Viitehintajärjestelmää koskevia säännöksiä aletaan soveltaa 1. huhtikuuta 2009 alkaen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.