Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Vakuutusyhtiölainsäädäntö uudistui

Vakuutusyhtiölainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä vakuutusyhtiölainsäädäntö sopeutettiin 1. lokakuuta 2008 alkaen osakeyhtiölakiin. Vakuutusyhtiölainsäädäntöä uudistettiin myös teknisesti. Samalla Kilpailuviraston ja Vakuutusvalvontaviraston toimivaltasuhteita muutettiin.

Vakuutusyhtiölaissa on otettu huomioon osakeyhtiölain kokonaisuudistus, joka tuli voimaan vuonna 2006. Vakuutusyhtiölain rakenne ja kirjoitustapa uudistettiin kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaiseksi. Myös keskinäisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan mahdollisimman pitkälle osakeyhtiölain säännöksiä.

Uusi vakuutusyhtiölaki sisältää myös vakuutustoiminnan erityispiirteitä koskevan säännöstön. Säännöstö koskee toimilupaa, vastuuvelkaa, vastuuvelan katetta, kohtuusperiaatetta, toimintapääomaa, vakavaraisuuspääomaa, henkivakuutusta ja valvontaa. Yleinen osakeyhtiölaki ei sisällä näitä asiaryhmiä koskevia säännöksiä.

Uudessa laissa tarkistettiin myös se, että sosiaali- ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle delegoitu norminantovalta on perustuslain mukainen. Vakuutusyhtiöiden toimilupa-asiat siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä Vakuutusvalvontavirastolle.

Kilpailuviraston ja Vakuutusvalvontaviraston toimivaltasuhteita muutettiin. Vakuutusvalvontavirasto ei enää valvo kilpailuoikeudelliselta näkökannalta omistajakontrollisäännösten noudattamista eikä sulautumisen ja vakuutuskannan luovuttamisen muodossa tapahtuvia yritysjärjestelyjä. Näihin yritysjärjestelyihin liittyvät kilpailuoikeudelliset kysymykset siirtyivät myös vakuutustoimialan osalta kokonaan Kilpailuviraston toimivaltaan.

Vakuutusyhtiön vastuuvelkaa, vastuuvelan kattamista, toimintapääomaa ja henkivakuutusta koskeviin säännöksiin ei tullut olennaisia muutoksia.

Säädöksiä: Vakuutusyhtiölaki 521/2008, laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta 522/2008 ja laki vakuutusluokista 526/2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.