Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Markkinointia koskevat säännökset uudistuivat

Kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia koskevat säännökset täsmentyivät lokakuun 2008 alusta. Sopimaton menettely kielletään markkinoinnin lisäksi laajemminkin asiakassuhteessa, esimerkiksi asiakasvalitusten käsittelyssä. Lainmuutoksella pantiin täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva EU-direktiivi. Muutokset vastaavat periaatteiltaan voimassa olevan kuluttajansuojalain säännöksiä mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat.

Kuluttajansuojalakiin on lisätty yksityiskohtaiset säännökset siitä, milloin menettelyn markkinoinnissa tai asiakassuhteessa katsotaan olevan sopimatonta. Lisäksi on täsmennetty säännöksiä, jotka koskevat kieltoa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja kuluttajalle taikka kieltoa laiminlyödä kuluttajalle olennaisten tietojen antaminen.

Lakiin on lisätty myös säädökset tiedoista, jotka on annettava tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan. Lisäksi laissa on nimenomaisesti kielletty aggressiivisten menettelyjen käyttäminen markkinoinnissa tai asiakassuhteessa.

Valtioneuvoston asetuksella tarkennetaan, mitä menettelytapoja pidetään markkinoinnissa ja asiakassuhteissa kaikissa tapauksissa harhaanjohtavina tai aggressiivisina. Esimerkiksi perätön väite, että kulutushyödyke on tarjolla vain hyvin rajoitetun ajan, jotta kuluttaja tekisi ostopäätöksen välittömästi, on sopimatonta harhaanjohtavaa menettelyä. Muun muassa sinnikkäät ja ei-toivotut myyntiyhteydentotot puhelimitse ovat puolestaan sopimatonta aggressiivista menettelyä.

Lisäksi lakiin on lisätty yksityiskohtaiset säännökset siitä, milloin markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena. Hyvän tavan vastaisuudessa on kyse yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen eettisten säännösten rikkomisesta. Hyvää tapaa koskeva sääntely ei sisälly EU-direktiiviin vaan on puhtaasti kansallista. Tältäkin osin sääntely vastaa periaatteiltaan voimassa olevaa lakia, mutta se on huomattavasti yksityiskohtaisempaa.

Asiakirjat

Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja muut asiaan liittyvät lait (561-569/2008),
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 601/2008,
HE 32/2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.