Työnhakijan luottotietojen tarkistamiseen muutoksia

Työnantaja saa vastaisuudessa oikeuden käyttää vain työtehtävään jo valitun työnhakijan tai työtehtäviä saman työnantajan palveluksessa vaihtavan työntekijän henkilöluottotietoja, kun tämän työtehtävät edellyttävät erityistä luotettavuutta ja niihin liittyy mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun.

Henkilöluottotietojen merkitys työelämässä on kasvanut. Tietoja käytetään erityisesti työhönotossa työntekijöiden luotettavuuden arviointiin.

Tarkempia säännöksiä siitä, milloin työnantaja voi selvittää työnhakijan tai -tekijän luottotietoja, ei ole aikaisemmin ollut.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin (759/2004) on lisätty säännökset siitä, millä perusteilla työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja henkilöiden luotettavuuden arvioimiseksi. Lain muutokset tulivat voimaan 1.9.2008.

Luottotietojen hankinnasta aiheutuvista kuluista vastaa aina työnantaja, vaikka työntekijä toimittaisi ne työnantajalle tämän pyynnöstä. Jos työnantaja hankkii luottotiedot, on sen ilmoitettava työntekijälle, mistä rekisteristä tiedot on hankittu. Uusien säännösten voimaantulo heijastuu myös luottotietoja luovuttavien yritysten toimintaan. Ne voivat luovuttaa työnantajalle työntekijän luottotietoja vain laissa tarkoitetuilla perusteilla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.