Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin sen toimivuutta parantavia muutoksia

Tasavallan presidentti vahvisti 11.6. lain maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä lain kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta (säädökset 476 ja 477/2004, HE 164/2003). Lait tulevat voimaan 1.9.2004.

Lupajärjestelmää joustavoitetaan mahdollistamalla rakennusten korjaaminen ja asuinrakennusten vähäinen laajentaminen rakennuslupamenettelyllä ilman suunnittelutarveratkaisua. Samoin poistetaan kahden erillisen poikkeamisen tarve antamalla alueellisille ympäristökeskuksille toimivalta ratkaista kunnalle kuuluvia poikkeamisia ratkaisun ollessa kunnan kannan mukainen.

Toimenpideluvan edellytysten suhdetta rakennuslupaedellytyksiin tarkistetaan niin, että merkittävissä hankkeissa kaavalliset tai kaavan tarpeesta johtuvat edellytykset otetaan huomioon.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamista ohjaavia säännöksiä muutetaan niin, että ne koskevat myös suuryksiköiden merkittävää laajentamista ja sellaisia myymäläkeskittymiä, joilla on suuryksiköihin rinnastettavia vaikutuksia.

Metsänhakkuuta koskevan maisematyöluvan voimassaoloaikaa pidennetään suunnitelmallisen metsänhakkuun helpottamiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin otetaan säännökset oikeudesta kaavoituksesta ja tonttijaosta johtuvien töiden suorittamiseen toisen maalla, mahdollisuudesta suorittaa välttämätön rakennustyö naapurin alueen kautta sekä rakennusrasitteen perustamisesta kunnan tarpeisiin. Myös katualueisiin kohdistuvien oikeuksien asemaa selkeytetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain ohella kiinteistönmuodostamislakiin tehdään muutoksia. Lakeihin otetaan ranta-asemakaavoissa yhteiskäyttöalueiksi osoitettujen alueiden toteuttamista koskevat säännökset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.