Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Edunvalvontavaltuutus mahdolliseksi

Uutta edunvalvontavaltuutusta koskeva laki tulee voimaan marraskuun alusta. Valtuutus tarjoaa edunvalvojan määräämistä kevyemmän ja joustavamman vaihtoehdon toimintakyvyttömien henkilöiden asioiden hoitamiselle.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi itse ennakoida mahdollista toimintakyvyttömyyttään ja valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, kun oma toimintakyky ei enää riitä.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa toisen henkilön edustamaan itseään sekä taloudellisissa asioissa että henkilöään koskevissa asioissa kuten esimerkiksi terveydenhoidossa.

Erona edunvalvontaan on se, että edunvalvontavaltuutusta käyttäessään henkilö itse etukäteen valitsee valtuutetun ja määrittelee niiden asioiden piirin, jotka hän haluaa tälle uskoa. Edunvalvojan määrääminen taas tapahtuu käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä, joka voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun henkilön oma toimintakyky on jo vajavainen ja edunvalvonta on tullut ajankohtaiseksi.

Edunvalvontavaltuutusta koskeva valtakirja on testamentin tapaan tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistamisella sen jälkeen, kun tilanne on muuttunut niin, että valtuuttaja on esimerkiksi dementian tai muun sairauden vuoksi tullut pääosin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Valtuutuksen antanut henkilö voi vaikuttaa valvonnan laajuuteen. Hän voi esimerkiksi määrätä, että valvonnassa sovelletaan holhoustoimilain säännöksiä, jotka koskevat velvollisuutta antaa maistraatille määräajoin tili tehtävän hoitamisesta.


Laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007, HE 52/2006.

Myös holhoustoimilakiin tarkistuksia

Holhoustoimilaki muuttuu marraskuun alusta siten, että maistraatti voi selvissä tapauksissa vapauttaa edunvalvojan tehtävästään sekä muuttaa edunvalvojan tehtävää eikä asiaa enää olisi aina tarpeen saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Uutta on, että rahalainan antaminen päämiehen varoista edellyttää jatkossa maistraatin antamaa lupaa. Lisäksi on tehty muutoksia edunvalvojan esteellisyyttä koskeviin säännöksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.