Uusi luottotietolaki voimaan marraskuussa

Kuluttajia, yrityksiä ja yritysten vastuuhenkilöitä koskevien luottotietojen sääntely on koottu uuteen luottotietolakiin, joka tulee voimaan marraskuun 2007 alussa. Laissa on säännökset luottotietorekistereihin talletettavista tiedoista ja niiden säilytysajoista. Siinä määritellään nykyistä täsmällisemmin, mihin tarkoituksiin kuluttajan luottotietoja saa luovuttaa ja käyttää.

Uuden lain mukaan tietosuojavaltuutettu valvoo myös yritysluottotietojen käsittelyä. Luottotietotoiminnan harjoittajilta edellytetään luotettavuutta sekä hyvän luottotietotavan noudattamista. Luottotietorekisteriin saa kuten nykyisinkin tallentaa viranomaisten toteamia ja velkojien ilmoittamia maksuhäiriötietoja sekä henkilön tai yrityksen luottokelpoisuutta osoittavan luokituksen.

Uutta on rekisteriin merkittävä tieto siitä, että maksuhäiriö on syntynyt takausvastuun johdosta. Tieto merkitään rekisteröidyn pyynnöstä ja tämän antaman luotettavan selvityksen perusteella. Samoin on rekisteriin otettava rekisteröidyn pyynnöstä tieto siitä, mitkä merkinnät aiheutuvat saman saatavan laiminlyönnistä sekä tieto maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen maksun suorittamisesta.

Tietoja maksujen laiminlyönneistä säilytetään luottotietorekistereissä tietyn ajan. Näitä säilyttämisaikoja täsmennetään ja joiltakin osin lyhennetään. Velan maksaminen voi lyhentää säilyttämisaikaa, mutta toisaalta säilyttämisaikaa voidaan jatkaa, jos rekisteröidylle tulee uusia maksuhäiriöitä.

Yrityksen vastuuhenkilöä koskevien luottotietojen käyttöä rajoitetaan nykyisestä. Vastuuhenkilön luottotietoja saa käyttää luottokelpoisuuden arvioinnissa silloin, kun on kyse toimintaansa aloittavasta yrityksestä tai yrityksestä, jossa määräämisvalta on siirtynyt tai enemmistö vastuuhenkilöistä vaihtunut. Vastuuhenkilön luottotietoja saa käyttää myös avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai pienen osakeyhtiön luottokelpoisuuden arvioinnissa.

Myös yritykset saavat oikeuden tarkastaa luottotietonsa rekistereistä ja korjata virheellisen tiedon. Tällainen oikeus on nykyisin vain luonnollisella henkilöllä. Omat luottotietonsa saa tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Luottotietotoiminnan harjoittajien tulee antaa luottotietoja myös kuluttajille kohtuullista korvausta vastaan. Näin kuluttajat voivat nykyistä paremmin varmistua esimerkiksi sopimuskumppaninsa luotettavuudesta.

Luottotietolaki 527/2007, HE 241/2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.