Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

K: Mitä tietokanta sisältää?

V: Tietokanta sisältää Suomen tekemiä OECD:n malliverosopimusta laajuudeltaan vastaavia tuloverosopimuksia suomen- ja ruotsinkielisinä. Jos sopimus on tehty englannin kielellä, sisältää tietokanta myös kyseisen kieliversion. Tietokanta ei sisällä muita verotusta koskevia valtiosopimuksia kuten esimerkiksi perintö- ja lahjaverotusta koskevia sopimuksia ja tiedonvaihtoa koskevia sopimuksia.

K: Mitä ajantasaiset tekstit ovat?

V: Verosopimusta muutetaan tekemällä sitä muuttava pöytäkirja eli niin kutsuttu muutospöytäkirja. Ajantasaisissa teksteissä näiden muutospöytäkirjojen mukaiset muutokset on tehty alkuperäiseen verosopimukseen. Jos verosopimusta ei ole muutettu sen tekemisen jälkeen, on alkuperäinen teksti edelleen ajantasainen.

K: Mitä syntesoidut tekstit ovat?

V: Suomessa on saatettu voimaan monenkeskinen yleissopimus, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi (yleissopimus). Yleissopimus ei muuta verosopimusta samalla tavalla kuin muutospöytäkirja, vaan yleissopimusta sovelletaan verosopimuksen rinnalla. Syntesoidut tekstit ovat tekstejä, jossa kyseisen verosopimuksen rinnalla sovellettavaksi tulevat yleissopimuksen määräykset ja ajantasainen verosopimus on koottu yhteen esitykseen. Yleissopimuksen määräykset ovat tekstilaatikoissa.

K: Miksi osasta on syntesoitu teksti ja osasta ajantasainen teksti?

V: Yleissopimus ei tule sovellettavaksi kaikkien verosopimusten rinnalla. Tämä voi johtua useammasta syystä kuten esimerkiksi siitä, että kaikki Suomen verosopimuskumppanit eivät ole yleissopimuksen osapuolia. Näin ollen syntesoitu teksti otetaan tietokantaan vain niiden sopimusten osalta, joiden rinnalla yleissopimus tulee sovellettavaksi. Muiden sopimusten osalta tietokantaan otetaan ajantasainen teksti.

K: Mitä pöytäkirjat ovat?

V: Joidenkin verosopimusten loppuun on sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä otettu pöytäkirja, jonka määräykset ovat sopimuksen olennainen osa. Pöytäkirjan määräykset voivat koskea koko sopimusta tai ne voivat liittyä sopimuksen tiettyyn artiklaan. Tietokannassa nämä pöytäkirjat ovat omalla paikallaan sopimuksen lopussa.

Verosopimusta muutetaan tekemällä sitä muuttava pöytäkirja eli niin kutsuttu muutospöytäkirja. Tietokannassa näiden muutospöytäkirjojen mukaiset muutokset on tehty alkuperäiseen verosopimukseen vastaavilla periaatteilla kuin ajantasainen lainsäädäntö on laadittu.

K: Ovatko tietokannassa esitetyt versiot (eli ajantasaiset ja syntesoidut tekstit) todistusvoimaisia?

V: Eivät ole. Sopimussarjassa julkaistut sopimukset, sopimuksia muuttavat pöytäkirjat ja yleissopimus ovat todistusvoimaisia. Todistusvoimainen kieli tai kielet käyvät ilmi kustakin sopimuksesta.

K: Milloin puuttuvat tekstit lisätään?

V: Puuttuvat tekstit pyritään lisäämään vuoden 2020 aikana.

K: Verosopimuksesta ei ole tässä tietokannassa syntesoitua tai ajantasaista tekstiä. Missä tekstit on julkaistu?

V: Sopimukset, sopimuksia muuttavat pöytäkirjat ja yleissopimus on julkaistu säädöskokoelman sopimussarjassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.