Hakutulos

Hakuosumia 99 kpl.

Hakutulokset

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99

9/2017
Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuudesta tehdyn yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja
78/2016
Rooman perussäännön 8 artiklan muuttaminen
77/2016
Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistaminen
48/2016
Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan lisäpöytäkirja oikeudesta osallistua paikallishallinnon toimintaan
76/2015
Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen sopimus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta
74/2014
Sopimus Kansainvälisen Korruption vastaisen Akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi
34/2014
Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja
5/2013
Sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä
5/2010
Sopimus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
1/2010
Sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä
5/2009
Kansainvälinen yleissopimus ydinterrorismin torjumisesta
48/2008
Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus
118/2007
Sopimus Suomen tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Venäjän federaation hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten
87/2007
Pöytäkirja Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista
59/2007
Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus
53/2007
Sopimus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi
29/2007
Pöytäkirja Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja vapauksista
63/2006
Sopimus Kansainvälisen Merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista
56/2006
Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus
97/2005
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus
Hakutulokset

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.