Hakutulos

Hakuosumia 29 kpl.

Hakutulokset

1-20 21-29

11/2018
Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirja korjaamisvastuusta Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan
81/2017
Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutokset
64/2017
Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus
45/2016
Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saatavuudesta ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta
83/2015
Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutokset
83/2013
Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen 21 artiklan muutos
121/2004
Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa
107/2004
Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä
34/2004
Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus
80/2003
Sopimus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta
9/2000
Sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta
104/1999
Sopimus Euroopan lepakoiden suojelusta
103/1999
Sopimus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta
67/1997
Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista
78/1994
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus
49/1992
Lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus
85/1990
Eurooppalainen yleissopimus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi
64/1989
Yleissopimus Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä
62/1988
Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta
19/1987
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskeva yleissopimus
Hakutulokset

1-20 21-29

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.