Hakutulos

Hakuosumia 17 kpl.

80/2018
Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutos
70/2018
Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehty sopimus
81/2017
Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutokset
64/2017
Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus
75/2016
Ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen liittyvä Pariisin sopimus
83/2015
Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutokset
40/2005
Neuvoston päätös valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan tehdyn muutoksen hyväksymisestä
121/2004
Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa
34/2004
Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus
4/2004
Sopimus koealueesta Kioton mekanismien soveltamiseksi energiahankkeissa Itämeren alueella
26/2000
Yleissopimus teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista
67/1997
Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista
1/1997
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa
61/1994
Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus
51/1988
Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus
31/1984
Etelämannerta koskeva sopimus
15/1983
Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.