51/1998

Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta

Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

Perustiedot

Sopimustyyppi:
II Monenväliset sopimukset
3. Ympäristö ja energia
3.2. vesiensuojelu
Allekirjoituspäivä:

22.09.1992 (Pariisi)

Ratifiointipäivä:25.07.1995 H
Voimaantulopäivä:25.03.1998
Kansainvälinen voimaantulopäivä: 25.03.1998
Sopimukset: 51/1998
Säädösviitteet: 422/1998

Sopimukseen tehdyt muutokset

 • 26/2022 26/202219.4.2022Päätös 2021/1 NACES merisuojelualueesta
 • 27/200726.6.200630.6.2006Päätös 2006/1, joka muuttaa päästöjen raja-arvoista vinyylikloridimonomeerin (VCM) tuotannossa annettua OSPAR-päätöstä 98/4 ja vinyyliklorisektoria koskevista päästöjen raja-arvoista annettua OSPAR-päätöstä 98/5
 • 27/200727.6.20051.7.2005Päätös 2005/1, joka muuttaa avomeritutkimuksessa ja -tuotannossa käytettävien kemikaalien käyttöä ja päästöjen vähentämistä koskevasta harmonisoidusta pakollisesta kontrollijärjestelmästä annettua OSPAR-päätöstä 67/2001
 • 67/200126.6.200030.6.2000OSPAR-päätös 2000/2: avomeritutkimuksessa ja -tuotannossa käytettävien kemikaalien (off-shore chemicals) käyttöä ja päästöjen vähentämistä koskevasta harmonisoidusta pakollisesta kontrollijärjestelmästä
 • 67/200126.6.200030.6.2000OSPAR-päätös 2000/3; orgaanista faasia sisältävien merenpohjan porauksessa käytettävien voiteluaineiden (OPF) käytöstä ja OPF-aineiden saastuttamien porausjätteiden päästöistä
 • 10/200123.7.1998Liite V: merialueen ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojelu ja säilyttäminen - Lisäys 3: arviointiperusteet ihmistoiminnan määrittämiseksi liitteen V soveltamista varten
 • 19/199922.7.199823.7.1998OSPAR-päätös 98/5 vinyylikloridisektoria koskevista päästöjen raja-arvoista, joita sovelletaan suspensio-PVC:n (s-PVC) tuotantoon vinyylikloridimonomeeristä (VCM)
 • 19/199922.7.199823.7.1998OSPAR-päätös 98/3 käytöstä poistettujen avomerilaitosten hävittämisestä
 • 19/199922.7.199823.7.1998OSPAR-päätös 98/4 päästöjen raja-arvoista vinyylikloridimonomeerin (VCM) tuotantoa varten, 1,2-dikloorietaanin (EDC) tuotanto mukaan lukien
 • 19/199922.7.199823.7.1998OSPAR-päätös 98/2 radioaktiivisen jätteen mereen laskemisesta,jonka mukaan Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen II liitteen 3 artiklan 3 kappaleen b kohdassa olevaa poikkeusta saman kappaleen a kohdassa olevaan kieltoon laskea mereen matala- ja keskiasteisia radioaktiivisia aineita, jätteet mukaan lukien, ei enää jatketa
 • 19/199922.7.199823.7.1998OSPAR-päätös 98/1, joka koskee aikaisemmin Oslon ja Pariisin yleissopimusten nojalla hyväksyttyjen päätösten, suositusten ja muiden sopimusten asemaa OSPAR-yleissopimuksen puitteissa
 • 81/1998PARCOM-päätös nykyisistä ja uusista suolaliuosta uudelleen käsittelevistä kloorialkalilaitoksista veteen laskettavien elohopeapäästöjen raja-arvoista (puhdistuslaitoskäsittelyn jälkeen), 1980;
 • 81/1998PARCOM-päätös 90/2 ohjelmista ja toimista elohopeaa ja kadmiumia sisältäviä paristoja varten
 • 81/1998PARCOM-päätös 97/1 avomerilaitteistoissa (offshore) käytetyistä ja niistä päästetyistä aineista/valmisteista
 • 81/1998PARCOM-päätös 96/3 avomeritutkimuksessa ja -tuotannossa käytettävien kemikaalien (offshore chemicals) käyttöä ja päästöjen vähentämistä koskevasta harmonisoidusta pakollisesta kontrollijärjestelmästä
 • 81/1998PARCOM-päätös 96/1 heksakloorietaanin käytön vähittäisestä lopettamisesta muussa metalliteollisuudessa kuin rautateollisuudessa
 • 81/1998PARCOM-päätös 92/3 PCB:n ja vaarallisten PCB:tä korvaavien yhdisteiden vähittäisestä poistamisesta
 • 81/1998PARCOM-päätös 92/2 öljypohjaisten liejujen käytöstä
 • 81/1998PARCOM-päätös 90/3 nykyisistä kloorialkalilaitoksista ilmaan joutuvien päästöjen vähentämisestä
 • 81/1998PARCOM-päätös 85/2: Ohjelmat ja toimet, jotka koskevat kadmiumpäästöjen raja-arvoja ja laatutavoitteita
 • 81/1998PARCOM-päätös 85/1: 31 päivänä joulukuuta 1985 laaditut ohjelmat ja toimet, jotka koskevat muiden teollisuudenalojen kuin kloorialkaliteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvoja ja laatutavoitteita
 • 81/1998PARCOM-päätös elohopeakennoja käyttävistä uusista kloorialkalilaitoksista, 1982
 • 81/1998PARCOM-päätös nykyisiä suolaliuosta uudelleen käsitteleviä kloorialkalilaitoksia koskevista raja-arvoista (päästöt tehdasalueelta), 1981
 • 81/1998PARCOM-päätös nykyisiä jätesuolaliuosta käsitteleviä kloorialkalilaitoksia koskevista raja-arvoista, 1981
 • 81/1998PARCOM-päätös porausnesteissä käytettäviä kemikaaleja (chemicals used offshore) koskevasta ilmoitusmenettelystä, 1981
 • 81/1998PARCOM-päätös eliöiden elohopeapitoisuutta koskevasta ympäristönlaatustandardista
 • 81/1998PARCOM-päätös 96/2 molekulaarista klooria (Cl2) käyttävien prosessien vähittäisestä lopettamisesta kraftmassan ja sulfiittisellun valkaisussa
 • 81/1998PARCOM-päätös 95/1 lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käytön vähittäisestä lopettamisesta

Osapuolet

 • ALANKOMAAT
  Sitoutumispäivä: 03.01.1994 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • BELGIA
  Sitoutumispäivä: 06.09.1996 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • ESPANJA
  Sitoutumispäivä: 25.01.1994 H
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • EY
  Sitoutumispäivä: 07.10.1997 H
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • IRLANTI
  Sitoutumispäivä: 24.07.1997 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • ISLANTI
  Sitoutumispäivä: 16.05.1997 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • ISO-BRITANNIA
  Sitoutumispäivä: 25.06.1997 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
  Varauma:

  Alueellinen soveltaminen: Sovelletaan my?s Mansaareen 2.5.2000 lukien.

 • LUXEMBURG
  Sitoutumispäivä: 08.09.1997 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • NORJA
  Sitoutumispäivä: 23.06.1995 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • PORTUGALI
  Sitoutumispäivä: 30.12.1997 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • RANSKA
  Sitoutumispäivä: 04.02.1998 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • RUOTSI
  Sitoutumispäivä: 18.05.1994 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • SAKSA
  Sitoutumispäivä: 07.10.1994 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • SVEITSI
  Sitoutumispäivä: 28.04.1994 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
 • TANSKA
  Sitoutumispäivä: 11.12.1995 R
  Voimaantulopäivä: 25.03.1998
  Varauma:

  Alueellinen soveltaminen: Sovelletaan my?s F?rsaariin ja Gr?nlantiin 17.11.1998 lukien.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.