23/1998

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk

European Charter for Regional or Minority Languages

Perustiedot

Sopimustyyppi:
II Monenväliset sopimukset
4. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet
Allekirjoituspäivä:

05.11.1992 (Strasbourg)

Ratifiointipäivä:09.11.1994 R
Voimaantulopäivä:01.03.1998
Kansainvälinen voimaantulopäivä: 01.03.1998
Sopimukset: 23/1998
Säädösviitteet: 149/1998

Sopimukseen tehdyt muutokset

 • 81/200930.11.2009Suomen selityksen täydentäminen
 • 68/200927.11.2009Voimaansaattamisasetuksen 2 §:n muuttaminen
 • 83/19982.10.1998Voimaansaattamisasetuksen muutos
 • 84/19982.10.1998Peruskirjan saamenkielinen käännös

Osapuolet

 • ALANKOMAAT
  Sitoutumispäivä: 02.05.1996 H
  Voimaantulopäivä: 01.03.1998
  Varauma:

  Alueellinen soveltaminen: Sovelletaan Euroopassa sijaitsevaan kuningaskuntaan.

  The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with Article 2, paragraph 2, and Article 3, paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minority Languages, that it will apply to the Frisian language in the province of Friesland the following provisions of Part III of the Charter:

  In Article 8:
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (ii), b (ii), c (iii), e (ii), f (i), g, h, i.
  Paragraph 2.

  In Article 9:
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (ii), a (iii), b (iii), c (ii), c (iii).
  Paragraph 2, sub-paragraph b.

  In Article 10:
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (v), c.
  Paragraph 2, sub-paragraphs a, b, c, d, e, f, g.
  Paragraph 4, sub-paragraphs a, c.
  Paragraph 5.

  In Article 11:
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), b (ii), c (ii), f (ii).
  Paragraph 2.

  In Article 12:
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, b, d, e, f, g, h.
  Paragraph 2.
  Paragraph 3.

  In Article 13:
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, c, d.
  Paragraph 2, sub-paragraphs b, c.

  In Article 14:
  Paragraph a.
  Paragraph b.

  The Kingdom of the Netherlands further declares that the principles enumerated in Part II of the Charter will be applied to the Lower-Saxon languages used in the Netherlands, and, in accordance with Article 7, paragraph 5, to Yiddish and the Romanes languages.

  The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with Article 2, paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minority Languages of 5 November 1992, that the principles enumerated in Part II of the Charter will be applied to the Limburger language used in the Netherlands.

 • ARMENIA
  Sitoutumispäivä: 25.01.2002 R
  Voimaantulopäivä: 01.05.2002
  Varauma:

  In accordance with Article 3, paragraph 1, of the Charter, the Republic of Armenia declares that within the meaning of the European Charter for Regional or Minority Languages, minority languages in the Republic of Armenia are Assyrian, Yezidi, Greek, Russian and Kurdish languages.

  According to Article 2, paragraph 3, of the Charter, the Republic of Armenia declares that it shall apply the following provisions of the Charter to the Assyrian, Yezidi, Greek, Russian and Kurdish languages:

  Article 8 - Education
  Sub-paragraphs 1.a.iv ; 1.b.iv ; 1.c.iv ; 1.d.iv ; 1.e.iii ; 1.f.iii.

  Article 9 - Judicial authorities
  Sub-paragraphs 1.a.ii, iii, iv ; 1.b.ii ; 1.c.ii and iii ; 1.d.
  Paragraph 3.

  Article 10 - Administrative authorities and public services
  Sub-paragraphs 1.a.iv and v ; 1.b ; 2.b ; 2.f ; 2.g ; 3.c ; 4.c.
  Paragraph 5.

  Article 11 - Media
  Sub-paragraphs 1.a.iii ; 1.b.ii ; 1.c.ii ; 1.e.
  Paragraphs 2 and 3.

  Article 12 - Cultural activities and facilities
  Sub-paragraphs 1.a.d.f. (*)
  Paragraphs 2 and 3.

  Article 13 - Economic and social life
  Sub-paragraphs 1.b ; 1.c ; 1.d ; 2.b ; 2.c.

  Article 14 - Transfrontier exchanges
  Paragraphs a and b.

 • BOSNIA-HERTSEGOVINA
  Sitoutumispäivä: 21.09.2010 R
  Voimaantulopäivä: 01.01.2011
  Varauma:

  Article 1

  In accordance with Article 1, paragraph b, of the Charter, Bosnia and Herzegovina declares that the term 'territory in which the regional or minority languages are used' refers to areas in which regional or minority languages are in official use in accordance with the laws of Bosnia and Herzegovina.

  Article 2

  In accordance with Article 2, paragraph 2, of the Charter, Bosnia and Herzegovina declares that, the following provisions shall apply to the Albanian, Montenegrin, Czech, Italian, Hungarian, Macedonian, German, Polish, Romanian, Rysin, Slovak, Slovene, Turkish, Ukrainian and Jewish (Yiddish and Ladino) languages:

  Article 8, paragraph 1 a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), g ;
  Article 9, paragraph 1 a (ii), (iii), b (ii) (iii), c (ii), (iii); paragraph 2 c ;
  Article 10, paragraph 1 a (iv), c; paragraph 2 a, b, g; paragraph 3 c; paragraph 4 c; paragraph 5 ;
  Article 11, paragraph 1 a (iii), b (i), c (ii), e (ii); paragraph 2; paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a, e, f, g; paragraph 2,
  Article 13, paragraph 1 c, d ;
  Article 14, paragraphs a, b.

  The following articles, paragraphs and sub-paragraphs shall apply to the Romani language:

  Article 8, paragraph 1 a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g;
  Article 9, paragraph 1 a (ii), (iii), b (ii) (iii), c (ii), (iii); paragraph 2 c ;
  Article 10, paragraph 1 a (iv), c; paragraph 2 a, b, g; paragraph 3 c; paragraph 4 c; paragraph 5 ;
  Article 11, paragraph 1 a (iii), b (i), c (ii), d, e (ii), g; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a, e, f, g; paragraph 2;
  Article 13, paragraph 1 c, d ;
  Article 14, paragraphs a, b.

  Article 3

  In accordance with Article 3, paragraph 1, of the Charter, Bosnia and Herzegovina declares that, it shall apply the Provisions of Part III of the Charter in relation to the following languages: Albanian, Montenegrin, Czech, Italian, Hungarian, Macedonian, German, Polish, Romani, Romanian, Rysin, Slovak, Slovene, Turkish, Ukrainian and Jewish (Yiddish and Ladino).

 • ESPANJA
  Sitoutumispäivä: 09.04.2001 R
  Voimaantulopäivä: 01.08.2001
  Varauma:

  Articles 2, 3 and 7

  Spain declares that, for the purposes of the mentioned articles, are considered as regional or minority languages, the languages recognised as official languagues in the Statutes of Autonomy of the Autonomous Communities of the Basque Country, Catalonia, Balearic Islands, Galicia, Valencia and Navarra.

  For the same purposes, Spain also declares that the languages protected by the Statutes of Autonomy in the territories where they are traditionally spoken are also considered as regional or minority languages.

  The following provisions of the Part III of the Charter will apply to the languages mentioned in the first paragraph:

  Article 8:
  - paragraph 1 sub-paragraphs a(i), b(i), c(i), d(i), e(iii), f(i), g, h, i.
  - paragraph 2.

  Article 9:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), a(ii), a(iii), a(iv), b(i), b(ii), b(iii), c(i), c(ii), c(iii), d.
  - paragraph 2, sub-paragraph a.
  - paragraph 3.

  Article 10:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b, c.
  - paragraph 2, sub-paragraphs a, b c, d, e, f, g.
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b.
  - paragraph 4, sub-paragraphs a, b, c.
  - paragraph 5.

  Article 11:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b(i), c(i), d, e(i), f(ii), g.
  - paragraph 2.
  - paragraph 3.

  Article 12:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c, d, e, f, g, h.
  - paragraph 2.
  - paragraph 3.

  Article 13:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c, d.
  - paragraph 2, sub-paragraphs a, b, c, d, e.

  Article 14:
  - sub-paragraph a.
  - sub-paragraph b.

  All the provisions of Part III of the Charter, which can reasonably apply according to the objectives and principles laid down in Article 7, will apply to the languages mentioned in the second paragraph.

 • ISO-BRITANNIA
  Sitoutumispäivä: 27.03.3001 R
  Voimaantulopäivä: 01.07.2001
  Varauma:

  Alueellinen soveltaminen: Sovelletaan my?s Mansaareen 23.4.2003 lukien.

  a) The United Kingdom declares, in accordance with Article 2, paragraph 2 and Article 3, paragraph 1, of the Charter that it will apply the following provisions for the purposes of Part III of the Charter to Welsh, Scottish-Gaelic and Irish.

  Welsh - 52 paragraphs.
  Article 8: Education
  Paragraphs 1a (i) 1b (i) 1c (i) 1d(iv) 1e (iii) 1f (ii) 1g 1h 1i
  Total: 9

  Article 9: Judicial authorities
  Paragraphs 1a (ii) 1a (iii) 1b (ii) 1b (iii) 1c (ii) 1c (iii) 1d 2b
  Total: 8

  Article 10: Administrative authorities and public services
  Paragraphs 1a (i) 1b 1c 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3a 4a 4b 5
  Total: 14

  Article 11: Media
  Paragraphs 1a (i) 1d 1e (i) 1f (ii) 2 3
  Total: 6

  Article 12: Cultural activities and facilities
  Paragraphs 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2 3
  Total: 10

  Article 13: Economic and social life
  Paragraphs 1a 1c 2b 2c 2e
  Total: 5

  Scottish-Gaelic - 39 paragraphs
  Article 8: Education
  Paragraphs 1a (i) 1b (i) 1c (i) 1d(iv) 1e (iii) 1f (iii) 1g 1h 1i 2
  Total: 10

  Article 9: Judicial authorities
  Paragraph 1b (iii)
  Total: 1

  Article 10: Administrative authorities and public services
  Paragraphs 1c 2a 2b 2d 2e 2f 2g 5
  Total: 8

  Article 11: Media
  Paragraphs 1a (ii) 1b (ii) 1c (ii) 1d 1e (ii) 1f (ii) 1g 2
  Total: 8

  Article 12: Cultural activities and facilitiesParagraphs 1a 1d 1e 1f 1g 1h 2 3
  Total: 8

  Article 13: Economic and social life
  Paragraphs 1a 1c
  Total: 2

  Article 14: Transfrontier exchanges
  Paragraphs a b
  Total: 2

  Irish - 30 paragraphs relating to matters which are the responsibility of the devolved administration in Northern Ireland
  Article 8: Education
  Paragraphs 1a (iii) 1b (iv) 1c (iv) 1d(iv) 1e (iii) 1f (ii) 1g 1h
  Total: 8

  Article 9: Judicial authorities
  Paragraph 3
  Total: 1

  Article 10: Administrative authorities and public services
  Paragraphs 1a (iv) 1c 2b 2e 2f 2g 3c 4a 5
  Total: 9

  Article 11: Media
  Paragraphs 1d 1e (i) 1f (ii) 1g
  Total: 4

  Article 12: Cultural activities and facilities
  Paragraphs 1a 1d 1e 1f 1h 2 3
  Total: 7

  Article 13: Economic and social life
  Paragraph 1d
  Total: 1

  Irish - 6 paragraphs relating to matters which are the responsibility of the UK government in Northern Ireland
  Article 8: Education
  Paragraph 2
  Total: 1

  Article 11: Media
  Paragraphs 1a (iii) 1b (ii) 2
  Total: 3

  Article 14: Transfrontier exchanges
  Paragraphs a b
  Total: 2

  (Total of 36 paragraphs overall)

  b) The United Kingdom declares, in accordance with Article 2, paragraph 1 of the Charter that it recognises that Scots and Ulster Scots meet the Charter's definition of a regional or minority language for the purposes of Part II of the Charter.

  The United Kingdom declares, in accordance with Article 2, paragraph 1, of the Charter that it recognises that Cornish meets the Charter's definition of a regional or minority language for the purposes of Part II of the Charter.

  As a consequence of the extension of the Charter to the Isle of Man, the Manx Gaelic language will be a "regional or minority language" for the purposes of the Charter and accordingly Part II of the Charter will henceforth apply to the Manx Gaelic language.

 • ITÄVALTA
  Sitoutumispäivä: 28.06.2001 R
  Voimaantulopäivä: 01.10.2001
  Varauma:

  Austria declares that minority languages within the meaning of the Charter in the Republic of Austria shall be the Burgenlandcroatian, the Slovenian, the Hungarian, the Czech, the Slovakian languages and the Romany language of the Austrian Roma minority.

  Pursuant to Article 3, paragraph 1, of the Charter, the Republic of Austria shall specify the minority languages to which the provisions selected pursuant to Article 2, paragraph 3, of the Charter shall apply upon the entry into force of the Charter in the Republic of Austria :

  Burgenlandcroatian in the Burgenlandcroatian language area in the Land Burgenland :

  Article 8, paragraph 1 a ii; b ii; c iii; d iv; e iii; f iii; g; h; i; paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 a ii and iii, b ii and iii; c ii and iii; d; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a iii, c; paragraph 2 b and d; paragraph 4 a; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e i; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a, d; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 d;
  Article 14 b.

  Slovenian in the Slovenian language area in the Land Carinthia :

  Article 8, paragraph 1 a iv; b ii; c iii; d iv; e iii; f iii; g; h; i; paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 a ii and iii, b ii and iii; c ii and iii; d; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a iii, c; paragraph 2 b and d; paragraph 4 a; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e i; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a, d; f; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 d;
  Article 14 b.

  Hungarian in the Hungarian language area in the Land Burgenland :

  Article 8, paragraph 1 a ii; b ii; c iii; d iv; e iii; f iii; g; h; i; paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 a ii and iii, b ii and iii; c ii and iii; d; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a iii, c; paragraph 2 b and d; paragraph 4 a; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e i; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a and d; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 d;
  Article 14 b.

  The separate specification of these provisions for the territories of each individual Land is in keeping with the federal structure of the Republic of Austria and takes into account the situation of each of these languages in the Land in question.

  Part II of the Charter shall be applied to the Burgenlandcroatian, the Slovenian, the Hungarian, the Czech, the Slovakian languages and the Romany language of the Austrian Roma minority upon its entry into force in the Republic of Austria. The objectives and principles laid down in Article 7 of the Charter shall form the bases with regard to these languages. At the same time, Austrian law and established administrative practice thus meet individual requirements laid down in Part III of the Charter.

  With regard to Czech in the Land Vienna :

  Article 8, paragraph 1 a iv;
  Article 11, paragraph 1 d; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a and d; paragraph 3;
  Article 14 b.

  With regard to Slovakian in the Land Vienna :

  Article 8, paragraph 1 a iv;
  Article 11, paragraph 1 d; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a and d; paragraph 3;
  Article 14 b.

  With regard to Romany in the Land Burgenland :

  Article 8, paragraph 1 f iii;
  Article 11, paragraph 1 b ii; d; f ii;
  Article 12, paragraph 1 a and d; paragraph 3;
  Article 14 b.

  With regard to Slovenian in the Land Styria :

  Article 8, paragraph 1 a iv; e iii; f iii;
  Article 11, paragraph 1 d; e i; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a and d; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 d;
  Article 14 b.

  With regard to Hungarian in the Land Vienna :

  Article 8, paragraph 1 a iv; e iii; f iii;
  Article 11, paragraph 1 d; e i; f ii;
  Article 12, paragraph 1 a and d; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 d;
  Article 14 b.

  The separate specification of these provisions for the territory of each individual Land is in keeping with the federal structure of the Republic of Austria and takes into account the situation of each of these languages in the Land in question.

  In accordance with the national distribution competencies, the way in which the above-mentioned provisions of Part III are implemented through legal regulations and Austria's administrative practice with due regard to the objectives and principles specified in Article 7 of the Charter shall be the responsibility of either the Federation or the competent Land.

 • KROATIA
  Sitoutumispäivä: 05.11.1997 R
  Voimaantulopäivä: 01.03.1998
  Varauma:

  The Republic of Croatia declares, in pursuance of Article 21 of the European Charter for Regional or Minority Languages, that in respect of the Republic of Croatia the provisions of Article 7, paragraph 5, of the Charter shall not apply.

  The Republic of Croatia declares that, in accordance with Article 2, paragraph 2, and Article 3, paragraph 1, of the European Charter for Regional of Minority Languages, it shall apply to Italian, Serbian, Hungarian, Czech, Slovak, Ruthenian and Ukrainian languages the following paragraphs of the Charter:

  - In Article 8:
  paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (ii), g, h;

  - In Article 9:
  paragraph 1, sub-paragraphs a (ii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d;
  paragraph 2, sub-paragraph a;

  - In Article 10:
  paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), a (iv) b, c;
  paragraph 2, sub-paragraphs a, b, c, d, g;
  paragraph 3, sub-paragraphs a, b, c;
  paragraph 5;

  - In Article 11:
  paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), d, e (ii);
  paragraph 2;
  paragraph 3;

  - In Article 12:
  paragraph 1, sub-paragraphs a, f, g;

  - In Article 13:
  paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c;

  - Article 14.

  The Republic of Croatia declares, with regard to Article 1, paragraph b., of the Charter, that pursuant to Croatian legislature, the term "territory in which the regional or minority languages is used" shall refer to those areas in which the official use of minority language is introduced by the by-laws passed by the local self-government units, pursuant to Article 12 of the Constitution of the Republic of Croatia and Articles 7 and 8 of the Constitutional Law on Human Rights and Freedoms and the Rights of National and Ethnic Communities or Minorities on the Republic of Croatia.

 • KYPROS
  Sitoutumispäivä: 26.08.2002 R
  Voimaantulopäivä: 01.12.2002
  Varauma:

  The Republic of Cyprus, while reiterating its commitment to respect the objectives and principles pursued by the European Charter for Regional or Minority Languages, declares that it undertakes to apply Part II of the Charter in accordance with Article 2, paragraph 1, to the Armenian language as a "non-territorial" language defined in Article 1c of the Charter.

  The Republic of Cyprus would further like to state that its Constitution and laws uphold and safeguard effectively the principle of equality and non-discrimination on the ground of a person's community, race, religion, language, sex, political or other convictions, national or social descent, birth, colour, wealth, social class or any ground whatsoever.

 • LIECHTENSTEIN
  Sitoutumispäivä: 18.11.1997 R
  Voimaantulopäivä: 01.03.1998
  Varauma:

  The Principality of Liechtenstein declares in accordance with Article 2, paragraph 2, and in accordance with Article 3, paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minority Languages of 5 November 1992, that there are no regional or minority languages in the sense of the Charter in the territory of the Principality of Liechtenstein at the time of ratification.

 • LUXEMBURG
  Sitoutumispäivä: 22.06.2005 R
  Voimaantulopäivä: 01.10.2005
 • MONTENEGRO
  Sitoutumispäivä: 15.02.2006 VS
  Voimaantulopäivä: 06.06.2006
  Varauma:

  In accordance with Article 2, paragraph 2, of the Charter, Serbia and Montenegro has accepted that the following provisions be applied :

  - in the Republic of Serbia, for the Albanian, Bosnian, Bulgarian, Hungarian, Romany, Romanian, Ruthenian, Slovakian, Ukrainian and Croatian languages :

  Article 8, paragraph 1 a (iii), a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (iii), g;
  Article 9, paragraph 1 a (ii), a (iii), b (ii), c (ii), d, paragraph 2 a, b, c, paragraph 3;
  Article 10, paragraph 1 a (iv), a (v), c, paragraph 2 b, c, d, g, paragraph 3 c, paragraph 4 c, paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), paragraph 2, paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a, b, c, f, paragraph 2;
  Article 13, paragraph 1 c;
  Article 14 a, b;

  - and in the Republic of Montenegro, for the Albanian and Romany languages :

  Article 8, paragraph 1 a (iii), a (iv), b (ii), b (iv), c (iii), c (iv), d (iv), e (ii), f (iii), g, h;
  Article 9, paragraph 1 a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d, paragraph 2 a, b, c, paragraph 3;
  Article 10, paragraph 1 a (iii), a (iv), a (v), c, paragraph 2 b, d, g, paragraph 3 a, paragraph 4 a, c, paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), paragraph 2, paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a, b, c, f, paragraph 2;
  Article 13, paragraph 1 c.

  As to Article 1.b of the Charter, Serbia and Montenegro declares that the term "territory in which the regional or minority languages is used" will refer to areas in which regional and minority languages are in official use in line with the national legislation.

 • NORJA
  Sitoutumispäivä: 10.11.1993 R
  Voimaantulopäivä: 01.03.1998
  Varauma:

  We undertake to carry out the provisions contained in Parts I, II, IV and V of the Charter and also in accordance with Article 2, paragraph 2, the provisions contained in the following articles, paragraphs and sub-paragraphs of Part III of the Charter :

  In Article 8 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (ii), g, h, i
  Paragraph 2

  In Article 9 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i-iv), b (i-iii), d
  Paragraph 2, sub-paragraph a
  Paragraph 3

  In Article 10 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), b, c
  Paragraph 2, sub-paragraphs a, b, c, d, e, f, g
  Paragraph 3, sub-paragraph b
  Paragraph 4, sub-paragraph a
  Paragraph 5

  In Article 11 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs, a (iii), b (i), c (ii), e (i), f (ii), g
  Paragraph 2

  In Article 12 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, d, e, f, g, h
  Paragraph 2
  Paragraph 3

  In Article 13 :
  Paragraph 2, sub-paragraphs c, e

  In Article 14 :
  sub-paragraph b

  The above-mentioned paragraphs and sub-paragraphs shall, in accordance with Article 3, paragraph 1, apply to the Sami language.

  ****************************

  NORWAY
  Declarations contained in a letter from the Minister of Foreign Affairs of Norway, dated
  1 October 2021, registered at the Secretariat General on 14 October 2021

  With reference to Part III of the Charter, the Government of the Kingdom of Norway declares in
  accordance with Article 2, paragraph 2, and Article 3, paragraph 1, of the Charter that it will apply the
  following provisions for the purposes of Part III of the Charter to the Lule Sami language and the South
  Sami language, in respect of the territory of Norway for which the Kingdom of Norway is responsible
  for international relations:
  South Sami language ??? 43 paragraphs
  Article 8: Education
  Paragraphs 8.1.b(vi), 8.1.c(iv), 8.1.f(ii), 8.1.g, 8.1.i, 8.2.
  Total: 6
  Article 9: Judicial authorities
  Paragraphs 9.1.a(i-iv), 9.1.b(i-iii), 9.1d, 9.2.a, 9.3.
  Total: 10
  Article 10: Administrative authorities and public services
  Paragraphs 10.1.a(iii), 10.2.a, 10.2.b, 10.2.d, 10.2.f, 10.2.g, 10.3.b, 10.4.b, 10.5.
  Total: 9
  Article 11: Media
  Paragraphs 11.1.a.(iii), 11.1.b(i), 11.1.c(ii), 11.1.d, 11.1.e(i), 11.1.f(ii), 11.2, 11.3.
  Total: 8
  Article 12: Cultural activities and facilities
  Paragraphs 12.1.a, 12.1.d, 12.1.e, 12.1.f, 12.1.g, 12.2, 12.3.
  Total: 7
  Article 13: Economic and social life
  Paragraphs 13.1.d, 13.2.b.
  Total: 2
  Article 14: Transfrontier exchanges
  Paragraph 14.1.b.
  Total: 1
  Lule Sami language ??? 43 paragraphs
  Article 8: Education
  Paragraphs 8.1.b(vi), 8.1.c(iv), 8.1.f(ii), 8.1.g, 8.1.i, 8.2.
  Total: 6
  Article 9: Judicial authorities
  Paragraphs 9.1.a(i-iv), 9.1.b(i-iii), 9.1d, 9.2.a, 9.3.
  Total: 10
  Article 10: Administrative authorities and public services
  Paragraphs 10.1.a(iii), 10.2.a, 10.2.b, 10.2.d, 10.2.f, 10.2.g, 10.3.b, 10.4.b, 10.5.
  Total: 9
  Article 11: Media
  Paragraphs 11.1.a.(iii), 11.1.b(i), 11.1.c(ii), 11.1.d, 11.1.e(i), 11.1.f(ii), 11.2, 11.3.
  Total: 8
  Article 12: Cultural activities and facilities
  Paragraphs 12.1.a, 12.1.d, 12.1.e, 12.1.f, 12.1.g, 12.2, 12.3.
  Total: 7
  Article 13: Economic and social life
  Paragraphs 13.1.d, 13.2.b.
  Total: 2
  Article 14: Transfrontier exchanges
  Paragraph 14.1.b.
  Total: 1
  With regard to education outside the areas where the languages are traditionally used, referred to in
  Article 8.2, Norway commits to undertake the alternative to provide teaching of the languages, and not
  in the languages

 • PUOLA
  Sitoutumispäivä: 12.02.2009 R
  Voimaantulopäivä: 01.06.2009
  Varauma:

  Article 1

  The Republic of Poland declares that it shall apply the Charter in accordance with the Act on national and ethnic minorities and on regional language, dated 6 January 2005.

  Article 3

  The Republic of Poland declares, in accordance with Article 3, paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minority Languages that, within the meaning of the Charter, minorities languages in the Republic of Poland are: Belorussian, Czech, Hebrew, Yiddish, Karaim, Kashub, Lithuanian, Lemko, German, Armenian, Romani, Russian, Slovak, Tatar and Ukrainian.

  The regional language is the Kashub language. The national minorities languages are Belorussian, Czech, Hebrew, Yiddish, Lithuanian, German, Armenian, Russian, Slovak and Ukrainian. The ethnic minorities languages are Karaim, Lemko, Romani and Tatar. The non-territorial languages are Hebrew, Yiddish, Karaim, Armenian and Romani.

  Article 2

  The Republic of Poland declares, in accordance with Article 2, paragraph 2 of the Charter, that the following provisions of Part III of the Charter will be applied for the languages listed above:

  Article 8
  Paragraph 1 a (i), b (i), c (i), d (iii), e (ii), g, h, i,
  Paragraph 2;

  Article 9
  Paragraph 2 a;

  Article 10
  Paragraph 2 b, g,
  Paragraph 5;

  Article 11
  Paragraph 1 a (ii), (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), g,
  Paragraph 2,
  Paragraph 3;

  Article 12
  Paragraph 1 a, b, c, d, e, f, g,
  Paragraph 2,
  Paragraph 3;

  Article 13
  Paragraph 1 b, c, d,
  Paragraph 2 b;

  Article 14
  Subparagraphs a, b.

 • ROMANIA
  Sitoutumispäivä: 29.01.2008 R
  Voimaantulopäivä: 01.05.2008
  Varauma:

  Romania declares that:

  Article 3:

  1. The provisions of the Charter shall apply to the following minority languages used on the territory of Romania:

  a) Albanian language;
  b) Armenian language;
  c) Bulgarian language;
  d) Czech language;
  e) Croatian language;
  f) German language;
  g) Greek language;
  h) Italian language;
  i) Yiddish language;
  j) Macedonian language;
  k) Hungarian language;
  l) Polish language;
  m) Romany language;
  n) Russian language;
  o) Ruthenian language;
  p) Serbian language;
  q) Slovak language;
  r) Tatar language;
  s) Turkish language;
  s) Ukrainian language.

  2. For the purpose of the Romanian law, the regional or minority languages refer to the languages of the national minorities.

  Article 2:

  Romania declares that, in accordance with Article 2, paragraph 1, of the Charter, the provisions of Part II of the Charter shall apply to the following regional or minority languages:

  a) Albanian language;
  b) Armenian language;
  c) Greek language;
  d) Italian language;
  e) Yiddish language;
  f) Macedonian language;
  g) Polish language;
  h) Romany language;
  i) Ruthenian language;
  j) Tatar language.

  Articles 2, 3:

  Romania declares that, in accordance with Article 2, paragraph 2, and Article 3, paragraph 1, of the Charter, the following provisions included in Part III of the Charter shall apply to the following national minorities languages:

  a) Bulgarian language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), b(ii), c(iii), d(iv), e(ii), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, c, d, e, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b, c;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  b) Czech language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), b(ii), c(iii), d(iv), g, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, c, d, e, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b, c;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  c) Croatian language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b(i), c(ii), e(iii), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, d, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  d) German language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b(i), c(i), d(i), e(i), f(iii), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v), b, c;
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, c, d, e, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b, c;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), d, e(i), f(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c;
  - paragraph 2, sub-paragraphs c, d, e;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  e) Hungarian language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b(i), c(i), d(i), e(i), f(i), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v), b, c;
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, c, d, e, f, g;
  - paragraph 3;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), b(i), c(i), d, e(i), f(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2, sub-paragraphs c, d, e;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  f) Russian language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(iii), c(iiii), d(iv), e(ii), f(iii), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, d, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  g) Serbian language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), b(i), c(i), d(iv), e(ii), g, h, i;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, d, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  h) Slovak language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b(i), c(i), d(iv), e(ii), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, d, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a, b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  i) Turkish language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b(i), c(i), d(iv), e(ii), f(iii), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, d, e, f, g;
  - paragraph 3;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraph b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b;

  j) Ukrainian language:
  . Article 8 - Education:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(i), b(i), c(i), d(iv), e(iii), f(iii), g, h, i;
  - paragraph 2;

  . Article 9 - Justice:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;
  - paragraph 2, sub-paragraph a;
  - paragraph 3;

  . Article 10 - Administrative authorities and public services:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(ii), a(iii), a(iv), a(v);
  - paragraph 2, sub-paragraphs b, d, e, f, g;
  - paragraph 3, sub-paragraphs a, b, c;
  - paragraph 4, sub-paragraphs b, c;
  - paragraph 5;

  . Article 11 - Media:
  - paragraph 1, sub-paragraphs a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 12 - Cultural activities and facilities:
  - paragraph 1;
  - paragraph 2;
  - paragraph 3;

  . Article 13 - Economic and social life:
  - paragraph 1, sub-paragraph b;

  . Article 14 - Transfrontier exchanges:
  - paragraph a;
  - paragraph b.

  Article 8:

  Romania declares that the phrase "number considered sufficient" provided for by Article 8, paragraph 1, sub-paragraph a(iii), of the Charter, means the minimum number of pupils necessary to establish a classroom or group, according to the provisions of Article 158 of the Educational Law no. 84 of 1995, republished with subsequent completions and modifications.

  Article 1:

  Romania declares that the phrase "territory in which the regional or minority languages is used" provided for by Article 1, paragraph b, of the Charter, means the administrative-territorial units in which a regional or minority language is used by at least 20% of the population of these administrative-territorial units.

  Article 9:

  Romania declares that the provisions of Article 9 of the Charter shall apply according to the stipulations of Article 128 of the Romanian Constitution, republished, as well as of Article 14 of the Law on the judicial organization no. 304 of 2004, republished with subsequent completions and modifications.

  Article 10:

  Romania declares that the provisions of Article 10 of the Charter shall apply according to the stipulations of the Romanian Constitution, republished, and the Local Public Administration Law no. 215 of 2001, republished, as well as of the Framework Convention on the Protection of National Minorities, adopted at Strasbourg, on 1 February 1995, ratified by Romania by the Law no. 33 of 1995.

  Article 11:

  Romania declares that the provisions of Article 11, paragraph 1, sub-paragraph f(i), of the Charter shall apply according to the provisions of the Law on the organization and functioning of the Romanian Radio Compagy and the Romanian Television Company no. 41 of 1994.

 • RUOTSI
  Sitoutumispäivä: 09.02.2000 R
  Voimaantulopäivä: 01.06.2000
  Varauma:

  Sami, Finnish and Me?nkieli (Tornedal Finnish) are regional or minority languages in Sweden. Sweden''s undertakings pursuant to Article 2, paragraph 2 with respect to these languages are described in the appendix.

  Romani Chib and Yiddish shall be regarded as non-territorial minority languages in Sweden when the Charter is applied

  APPENDIX

  The extent of Sweden's undertakings according to Part III of the European Charter for Regional or Minority Languages.

  The followings paragraphs and sub-paragraphs under Article 8 shall apply to Sami, Finnish and Me?nkieli:

  8.1.a.iii
  8.1.b.iv
  8.1.c.iv
  8.1.d.iv
  8.1.e.iii
  8.1.f.iii
  8.1.g
  8.1.h
  8.1.i
  8.2.

  The following paragraphs and sub-paragraphs under Article 9 shall apply to Sami, Finnish and Me?nkieli:

  9.1.a.ii
  9.1.a.iii
  9.1.a.iv
  9.1.b.ii
  9.1.b.iii
  9.1.c.ii
  9.1.c.iii
  9.1.d
  9.2
  9.3

  The following paragraphs and sub-paragraphs under Article 10 shall apply to Sami, Finnish and Me?nkieli:

  10.1.a.iii
  10.1.a.v
  10.1.c.
  10.2.b.
  10.2.c.
  10.2.d.
  10.2.g.
  10.4.a.
  10.5

  The following paragraphs and sub-paragraphs under Article 11 shall apply to Sami, Finnish and Me?nkieli:

  11.1.a.iii
  11.1.d
  11.1.e.i
  11.1.f.ii
  11.2.

  In addition, 11.1.c.i will apply with respect to Finnish.

  The following paragraphs under Article 12 shall apply to Sami, Finnish and Me?nkieli:

  12.1.a
  12.1.b
  12.1.d
  12.1.f
  12.1.g
  12.2.

  In addition, 12.1.e will apply to Sami, and 12.1.c and 12.1.h to Finnish and Sami.

  The following paragraphs under Article 13 shall apply to Sami, Finnish and Me?nkieli:

  13.1.a

  The following paragraphs under Article 14 shall apply to Sami, Finnish and Me?nkieli:

  14.a
  14.b

  This means that a total of 45 paragraphs or sub-paragraphs in part III of the Charter shall apply to Sami and Finnish, and 42 paragraphs or sub-paragraphs to Me?nkieli.

 • SAKSA
  Sitoutumispäivä: 16.09.1998 R
  Voimaantulopäivä: 01.01.1999
  Varauma:

  Minority languages within the meaning of the European Charter for Regional or Minority Languages in the Federal Republic of Germany shall be the Danish, Upper Sorbian, Lower Sorbian, North Frisian and Sater Frisian languages and the Romany language of the German Sinti and Roma; a regional language within the meaning of the Charter in the Federal Republic shall be the Low German language.

  Pursuant to Article 3, paragraph 1, of the Charter, the Federal Republic of Germany specifies the regional or minority languages to which the provisions selected pursuant to Article 2, paragraph 2, of the Charter shall apply upon the entry into force of the Charter in the Federal Republic of Germany:

  Danish in the Danish language area in Land Schleswig-Holstein:

  Article 8, paragraph 1 a iv; b iv; c iii/iv; d iii; e ii; f ii/iii; g; h; i; paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 b iii; c iii; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a v; paragraph 4 c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e ii; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 c; d; e; f; g; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; c; d; paragraph 2 c;
  Article 14 a; b.

  Upper Sorbian in the Upper Sorbian language area in the Free State of Saxony:

  Article 8, paragraph 1 a iii; b iv; c iv; d iv; e ii; f iii; g; h; i; paragraph 2;
  Article 9 paragraph 1 a ii; a iii; b ii; b iii; c ii; c iii; d; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a iv/v; paragraph 2 a; b; g; paragraph 3 b/c; paragraph 4 c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e i; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; b; c; d; e; f; g; h; paragraph 2, paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; c; d; paragraph 2 c.

  Lower Sorbian in the Lower Sorbian language area in Land Brandenburg:

  Article 8, paragraph 1 a iv; b iv; c iv; e iii; f iii; g; h; i;
  Article 9, paragraph 1 a ii; a iii; b iii; c iii; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a iv/v; paragraph 2 b; g; paragraph 3 b/c; paragraph 4 a; c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e i; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; b; c; d; e; f; g; h; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; c; d.

  North Frisian in the North Frisian language area in Land Schleswig-Holstein:

  Article 8, paragraph 1 a iii/iv; b iv; c iv; e ii; f iii; g; h; i; paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 b iii; c iii; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a v; paragraph 4 c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e ii; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; b; c; d; e; f; g; h; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; c; d;
  Article 14 a.

  Sater Frisian in the Sater Frisian language area in Land Lower Saxony:

  Article 8, paragraph 1 a iv; e ii; f iii; g; i;
  Article 9, paragraph 1 b iii; c iii; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a v; c; paragraph 2 a; b; c; d; e; f; paragraph 4 a; c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e ii; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; b; c; d; e; f; g; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; c; d.

  Low German in the L?nder Free Hanseatic City of Bremen, Free and Hanseatic City of Hamburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Lower Saxony and Schleswig-Holstein:

  Obligations regarding Low German in the territory of the L?nder Free Hanseatic City of Bremen, Free and Hanseatic City of Hamburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Lower Saxony and Schleswig-Holstein:

  Article 8, paragraph 1 a iv; e ii; g;
  Article 9, paragraph 1 b iii; c iii; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a v; c; paragraph 2 a; b; f;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e ii; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; d; f; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; c;

  and additionally:

  - in the Free Hanseatic City of Bremen:
  Article 8, paragraph 1 b iii; c iii; f i; h;
  Article 10, paragraph 2 c; d; e;
  Article 11, paragraph 1 g;
  Article 12, paragraph 1 b; c; e; g;
  Article 13, paragraph 2 c;

  - in the Free and Hanseatic City of Hamburg:
  Article 8, paragraph 1 b iii; c iii; d iii; f ii; h; i;
  Article 10, paragraph 2 e; paragraph 4 c;
  Article 11, paragraph 1 g;
  Article 12, paragraph 1 g;
  Article 13, paragraph 1 d; paragraph 2 c;

  - in Land Mecklenburg-Western Pomerania:
  Article 8, paragraph 1 b iii; c iii; d iii; h; i;
  Article 10, paragraph 4 c;
  Article 12, paragraph 1 b; c; e; h;
  Article 13, paragraph 1 d, paragraph 2 c;

  - in Land Lower Saxony:
  Article 8, paragraph 1 f iii; i;
  Article 10, paragraph 2 c; d; e; paragraph 4 a; c;
  Article 12, paragraph 1 b; c; e; g; paragraph 2;
  Article 13, paragraph 1 d;
  Article 14 a; b;

  - in Land Schleswig-Holstein:
  Article 8, paragraph 1 b iii; c iii; f iii; h; i; paragraph 2;
  Article 10, paragraph 4 c;
  Article 12, paragraph 1 b; c; g;
  Article 13, paragraph 1 d; paragraph 2 c.

  The separate specification of these provisions for the territories of each individual Land is in keeping with the federal structure of the Federal Republic of Germany and takes into account the situation of each of these languages in the Land in question.

  The Romany language of the German Sinti and Roma in the territory of the Federal Republic of Germany and Low German language in the territory of the L?nder Brandenburg, North-Rhine/Westphalia and Saxony-Anhalt shall be protected pursuant to Part II of the Charter.

  Part II of the European Charter for Regional or Minority Languages shall be applied to Romany, the minority language of the German Sinti and Roma in the territory of the Federal Republic of Germany, and to the regional language Low German in the territory of the L?nder Brandenburg, North-Rhine/Westphalia and Saxony-Anhalt upon its entry into force in the Federal Republic of Germany in accordance with the declaration of the Federal Republic of Germany of 23 January 1998. The objectives and principles laid down in Article 7 of the Charter shall form the bases with regard to these languages. At the same time, German law and Germany's administrative practice thus meet individual requirements laid down in Part III of the Charter:

  With regard to Romany

  for the territory of the Federal Republic of Germany:

  Article 8, paragraph 1 f iii; g; h;
  Article 9, paragraph 1 b iii; c iii; paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 d; e ii; f ii; g; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 g; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; c; d;
  Article 14 a;

  and additionally:

  - in Land Baden-W?rttemberg:
  Article 8, paragraphs 1 a iv, 1 e iii;
  Article 10, paragraph 4 c;
  Article 12, paragraphs 1 a, 1 d; f; paragraph 2.

  - in Land Berlin:
  Article 8, paragraph 1 a i/ii; b i/ii/iii/iv; e i/ii/iii; i; paragraph 2;
  Article 11, paragraph 1 b i/ii: c ii; e i/ii;
  Article 12, paragraph 1 a; d; f;

  - in the Free and Hanseatic City of Hamburg:
  Article 8, paragraph 1 b iv; c iv;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii;
  Article 12, paragraph 1 a; d; f;

  - in Land Hesse:
  Article 8, paragraph 1 a iii/iv; b iv; c iv; d iv; e iii; i; paragraph 2;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; e i;
  Article 12, paragraph 1 a; d; f; paragraph 2;

  - in Land North-Rhine/Westphalia:
  Article 8,paragraph 1 e iii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; d; f; paragraph 2;

  - in Land Lower Saxony:
  Article 12, paragraph 1 a; d; f;

  - in Land Rhineland-Palatinate:
  Article 8, paragraph 1 a iv; e iii;
  Article 11, paragraph 1 c ii;
  Article 12, paragraph 1 a; d; f;

  - in Land Schleswig-Holstein:
  Article 10, paragraph 1 a v; paragraph 2 b; paragraph 4 c;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii;
  Article 12, paragraph 1 a; d; f; paragraph 2.

  With regard to Low German:

  - in Land Brandenburg:
  Article 8, paragraph 1 a iv; b iv; c iv; f iii; g;
  Article 9, paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 2 b; paragraph 3 c;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; d; e ii; f ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; f; g;

  - in Land North-Rhine/Westphalia:
  Article 8, paragraph 1 e iii; g; h; paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 b iii; c iii; paragraph 2 a;
  Article 11, paragraph 1 d; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; d; e; f; g; h; paragraph 2;
  Article 13, paragraph 1 a; c; d;

  - in Land Saxony-Anhalt:
  Article 8, paragraph 1 a iv; b iv; c iv; g; h;
  Article 9, paragraph 2 a;
  Article 11, paragraph 1 b ii; c ii; e ii; paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; f; g; h.

  The separate specification of these provisions for the territory of each individual Land is in keeping with the federal structure of the Federal Republic of Germany and takes into account the situation of each of these languages in the Land in question.

  In accordance with the national distribution of competencies, the way in which the above-mentioned provisions of Part III of the Charter are implemented through legal regulations and Germany's administrative practice with due regard to the objectives and principles specified in Article 7 of the Charter shall be the responsibility of either the Federation or the competent Land. Details will be provided in the procedure for implementing the federal act with which the legislature consents to the Charter as laid down in the Memorandum to the Charter.

  In accordance with Article 3, paragraph 2, of the Charter, the Federal Republic of Germany will apply to the minority languages named below the following additional provision pursuant to Article 2, paragraph 2:

  . North Frisian in the North Frisian language area in Land Schleswig-Holstein:
  Article 10, paragraph 2 (g)

  . Sater Frisian in the Sater Frisian language area in Land Lower Saxony:
  Article 10, paragraph 2 (g)

  . Romanes for the area of Land Hesse:
  Article 8, paragraph 1 (a) (iii) and (iv); (b) (iv) ; (c) (iv); (d) (iv); (e) (iii) ; (i) ; paragraph 2
  Article 10, paragraph 2 (e) ; (f) ; paragraph 3 (c); paragraph 4 (c)
  Article 11, paragraph 1 (b) (ii); (c) (ii); (e) (i)
  Article 12, paragraph 1 (a) ; (d) ; (f) ; paragraph 2

  In connection with the undertakings given for the entire federal territory :
  Article 8, paragraph 1 (f) (iii) ; (g) ; (h)
  Article 9, paragraph 1 (b) (iii) ; (c) (iii) ; paragraph 2 (a)
  Article 10, paragraph 5
  Article 11, paragraph 1 (d); (e) (ii); (f) (ii) ; (g) ; paragraph 2
  Article 12, paragraph 1 (g) ; paragraph 3
  Article 13, paragraph 1 (a) ; (c) ; (d)
  Article 14 (a)

 • SERBIA
  Sitoutumispäivä: 15.02.2006 R
  Voimaantulopäivä: 01.06.2006
  Varauma:

  In accordance with Article 2, paragraph 2, of the Charter, Serbia and Montenegro has accepted that the following provisions be applied :

  - in the Republic of Serbia, for the Albanian, Bosnian, Bulgarian, Hungarian, Romany, Romanian, Ruthenian, Slovakian, Ukrainian and Croatian languages :

  Article 8, paragraph 1 a (iii), a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (iii), g;
  Article 9, paragraph 1 a (ii), a (iii), b (ii), c (ii), d, paragraph 2 a, b, c, paragraph 3;
  Article 10, paragraph 1 a (iv), a (v), c, paragraph 2 b, c, d, g, paragraph 3 c, paragraph 4 c, paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), paragraph 2, paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a, b, c, f, paragraph 2;
  Article 13, paragraph 1 c;
  Article 14 a, b.

  As to Article 1.b of the Charter, Serbia and Montenegro declares that the term "territory in which the regional or minority languages is used" will refer to areas in which regional and minority languages are in official use in line with the national legislation.

 • SLOVAKIA
  Sitoutumispäivä: 05.09.2001 R
  Voimaantulopäivä: 01.01.2002
  Varauma:

  The Slovak Republic declares that it shall apply the Charter in accordance with the Constitution of the Slovak Republic and the relevant international conventions ensuring the equality of all citizens before the law without distinction as to origin, race or nationality in order to promote the European language heritage without prejudice to the use of the official language.

  The Slovak Republic declares, pursuant to Article 1, paragraph b, of the Charter, that the term "territory in which the regional or minority language is used", also regarding the application of Article 10, shall refer to the municipalities in which the citizens of the Slovak Republic belonging to national minorities form at least 20 % of the population, according to the Regulation of the Government of the Slovak Republic N. 221/1999 Coll., dated 25 August 1999.

  The Slovak Republic declares that, in accordance with Article 3, paragraph 1, of the Charter, the "regional or minority languages" in the Slovak Republic are the following languages : Bulgarian, Croatian, Czech, German, Hungarian, Polish, Roma, Ruthenian and Ukrainian. The application of the provisions of the Charter in accordance with Article 2, paragraph 2, shall be as follows :

  Bulgarian, Croatian, Czech, German, Polish and Roma languages :
  Article 8, paragraph 1 a iii; b iii; c iii; d iii; e ii; f ii; g; h; i;
  Article 9, paragraph 1 a ii/iii; b ii/iii; c ii/iii; d;
  Article 10, paragraph 1 a iii/iv; paragraph 2 b; c; d; f; g; paragraph 3 c; paragraph 4 a; c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a iii; b ii; c ii; d; e i; f ii; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a; b; c; d; e; f, g; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; b; c; paragraph 2 c;
  Article 14 a ;
  Article 14 b, only for the Czech, German and Polish languages.

  Ruthenian and Ukrainian languages:
  Article 8, paragraph 1 a ii; b ii, c ii, d ii, e ii, f ii; g; h; i;
  Article 9, paragraph 1 a ii/iii; b ii/iii; c ii/iii; d; paragraph 3;
  Article 10, paragraph 1 a iii/iv; paragraph 2 b; c; d; f; g; paragraph 3 c; paragraph 4 a; c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a iii; b ii; c ii; d; e i; f ii; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a; b; c; d; e; f; g; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; b; c; paragraph 2 c;
  Article 14 a;
  Article 14 b, only for the Ukrainian language.

  Hungarian language:
  Article 8, paragraph 1 a i; b i; c i; d i; e i; f i; g; h; i;
  Article 9, paragraph 1 a ii/iii; b ii/iii; c ii/iii; d; paragraph 2 a; paragraph 3;
  Article 10, paragraph 1 a ii; paragraph 2 a; b; c; d; f; g; paragraph 3 b; c; paragraph 4 a; c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a iii; b ii; c ii; d; e i; f i; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 12, paragraph 1 a; b; c; d; e; f; g; paragraph 2; paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 a; b; c; paragraph 2 c;
  Article 14 a; b.

  The Slovak Republic interprets Article 8, paragraph 1 e i, as relating to the training of teachers, theologians, cultural and education workers without prejudice to the teaching in the official language, it being understood that the majority of teaching subjects, including the profile ones, will be conducted in the minority language, respecting the legislation of the Slovak Republic in the field of higher education institutions.

  The Slovak Republic declares that Article 10, paragraph l a ii, Article 10, paragraph 2 a, and Article 10, paragraph 3 b, shall be interpreted without prejudice to the use of the official language pursuant to the Constitution of the Slovak Republic and in accordance with the legal order of the Slovak Republic.

  The Slovak Republic declares that Article 12, paragraph 1 e, and Article 13, paragraph 2 c, shall be applied provided that the effects of their application are not in conflict with other provisions of the legal order of the Slovak Republic on prohibition of discrimination of the Slovak Republic citizens in labour law relations on the territory of the Slovak Republic.

 • SLOVENIA
  Sitoutumispäivä: 04.10.2000 R
  Voimaantulopäivä: 01.01.2001
  Varauma:

  In accordance with Article 7, paragraph 5, of the Charter, the Republic of Slovenia will apply mutatis mutandis the provisions of Article 7, paragraphs 1 to 4, also to the romani language.

  The Republic of Slovenia declares, that the Italian and Hungarian languages are considered as regional or minority languages in the territory of the Republic of Slovenia within the meaning of the European Charter for Regional or Minority Languages. In accordance with Article 2, paragraph 2, of the Charter, the Republic of Slovenia will apply to these two languages the following provisions of the Part III of the Charter:

  Article 8
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i, ii, iii), c (i, ii, iii), d (i, ii, iii), e (iii), f (iii, g, h, i)
  Paragraph 2

  Article 9
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c, d
  Paragraph 2, sub-paragraphs a, b c

  Article 10
  Paragraph 1
  Paragraph 2
  Paragraph 3
  Paragraph 4
  Paragraph 5

  Article 11
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i), e (i)
  Paragraph 2
  Paragraph 3

  Article 12
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, d, e, f
  Paragraph 2
  Paragraph 3

  Article 13
  Paragraph 1
  Paragraph 2

  Article 14
  Paragraph a
  Paragraph b.

 • SVEITSI
  Sitoutumispäivä: 23.12.1997 R
  Voimaantulopäivä: 01.04.1998
  Varauma:

  The Swiss Federal Council declares, in accordance with Article 3, paragraph 1, of the Charter, that in Switzerland Romansh and Italian are the less widely used official languages to which the following paragraphs chosen in accordance with Article 2, paragraph 2, of the Charter, shall apply:

  a. Romansh

  Article 8: (education)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (iv), b (i), c (iii), d (iii), e (ii), f (iii), g, h, i

  Article 9 (judicial authorities)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), c (ii)
  Paragraph 2, sub-paragraph a
  Paragraph 3

  Article 10 (administrative authorities and public services)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i), b, c
  Paragraph 2, sub-paragraphs a, b, c, d, e, f, g
  Paragraph 3, sub-paragraph b
  Paragraph 4, sub-paragraphs a, c
  Paragraph 5

  Article 11 (media)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), b (i), c (ii), e (i), f (i)
  Paragraph 3

  Article 12 (cultural activities and facilities)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c, e, f, g, h
  Paragraph 2
  Paragraph 3

  Article 13 (economic and social life)
  Paragraph 1, sub-paragraph d
  Paragraph 2, sub-paragraph b

  Article 14 (transfrontier exchanges)
  Sub-paragraph a
  Sub-paragraph b.

  b. Italian

  Article 8 (education)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i), a (iv), b (i), c (i), c (ii), d (i), d (iii), e (ii), f (i), f (iii), g, h, i

  Article 9 (judicial authorities)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i), a (ii), a (iii), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), d
  Paragraph 2, sub-paragraph a
  Paragraph 3

  Article 10 (administrative authorities and public services)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i), b, c
  Paragraph 2, sub-paragraphs a, b, c, d, e, f, g
  Paragraph 3, sub-paragraphs a, b
  Paragraph 4, sub-paragraphs a, b, c
  Paragraph 5

  Article 11 ( media)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (i), e (i), g
  Paragraph 2
  Paragraph 3

  Article 12 (cultural activities and facilities)
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c, d, e, f, g, h
  Paragraph 2
  Paragraph 3

  Article 13 (economic and social life)
  Paragraph 1, sub-paragraph d
  Paragraph 2, sub-paragraph b

  Article 14 (transfrontier exchanges)
  Sub-paragraph a
  Sub-paragraph b.

 • TANSKA
  Sitoutumispäivä: 08.09.2000 R
  Voimaantulopäivä: 01.01.2001
  Varauma:

  In accordance with Article 2, paragraph 2, and Article 3, paragraph 1, of the European Charter for Regional or Minority Languages, Denmark declares that it will apply the following provisions of Part III of the Charter to the German minority language in Southern Jutland:

  Article 8, paragraph 1 a iii; b iv, c iii/iv, d iii; e ii, f ii, g; h; i; paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 b iii; c iii; paragraph 2 a/b/c;
  Article 10, paragraph 1 a v; paragraph 4 c; paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 b i/ii, c i/ii; d, e i, f ii; g, paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a; b; d; e; f; g; paragraph 2; paragraph 3
  Article 13, paragraph 1 a; c; d; paragraph 2 c;
  Article 14, a; b.

  The Danish Government considers that Article 9, paragraphs 1 b iii, and 1 c iii, does not preclude that national procedural law may contain rules which require that documents produced in a foreign language before courts as a general rule be accompanied by a translation.

  The Danish Realm comprises Denmark, the Faroe Islands and Greenland.

  Section 11 of Act No. 137 of 23 March 1948 on Home Rule of the Faroe Islands states that "Faroese is recognized as the principal language, but Danish is to be learnt well and carefully, and Danish may be used as well as Faroese in public affairs." By virtue of the said Act the Faroese language enjoys a high degree of protection and the provisions of the Charter will therefore not be applicable to the Faroese language, cf. Article 4 (2) of the Charter. For this reason, the Danish Government does not intend to submit periodical reports according to Article 15 of the Charter as far as the Faroese language is concerned.

  Denmark's ratification of the Charter does not in any way prejudice the outcome of the negotiations on the future constitutional status of the Faroe Islands.

  Section 9 of Act No. 577 of 29 November 1978 on Greenland Home Rule states that:

  "(1) Greelandic shall be the principal language, Danish must be thoroughly taught.
  (2) Either language may be used for official purposes."

  By virtue of the said Act the Greenlandic language enjoys a high degree of protection and the provisions of the Charter will therefore not be applicable to the Greenlandic language, cf. Article 4(2) of the Charter. For this reason, the Danish Government does not intend to submit periodical reports according to Article 15 of the Charter as far as the Greenlandic language is concerned.

 • TSHEKKI
  Sitoutumispäivä: 15.11.2006 R
  Voimaantulopäivä: 01.03.2007
  Varauma:

  The Czech Republic hereby declares that it will apply the provisions of the Charter in conformity with its constitutional order and the relevant international treaties by which it is bound.

  Though there exists no general legal regulation in the Czech Republic relating to the country's official language, for the purposes of the Charter, regarded as minority languages are languages meeting the conditions of Article 1.a. In conformity with the Charter, the Czech Republic therefore declares that it considers the Slovak, Polish, German and Roma languages as minority languages which are spoken in its territory and in respect of which it will apply the provisions of Part II of the Charter.

  The Czech Republic declares that, pursuant to Article 2, paragraph 2, and Article 3, paragraph 1, of the Charter, it will apply the following selected provisions of Part III of the Charter to these languages:

  The Polish language in the Moravian-Silesian Region, in the territory of the districts of Frydek-M?stek and Karvin?:

  Article 8, paragraph 1 a (i), a (ii), b (i), b (ii), c (i), c (ii), d (ii), e (iii), f (iii), g, h, i, paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d, paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a (iv), paragraph 2 b, e, f, g, paragraph 4 a, paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a, f, g, paragraph 2, paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 c, paragraph 2 e;
  Article 14 a, b.

  The Slovak language all over the territory of the Czech Republic :

  Article 8, paragraph 1 a (iv), b (iv), e (iii), g, i, paragraph 2;
  Article 9, paragraph 1 a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d, paragraph 2 a;
  Article 10, paragraph 1 a (iv), a (v), paragraph 2 b, e, f, paragraph 3 c, paragraph 4 a, paragraph 5;
  Article 11, paragraph 1 a (iii), b (ii), d, e (i), paragraph 2;
  Article 12, paragraph 1 a, f, g, paragraph 2, paragraph 3;
  Article 13, paragraph 1 c, paragraph 2 e;
  Article 14 a, b.

 • UKRAINA
  Sitoutumispäivä: 19.09.2005 R
  Voimaantulopäivä: 01.01.2006
  Varauma:

  Article 3

  Ukraine declares that the provisions of the Charter shall apply to the languages of the following ethnic minorities of Ukraine : Byelorussian, Bulgarian, Gagauz, Greek, Jewish, Crimean Tatar, Moldavian, German, Polish, Russian, Romanian, Slovak and Hungarian.

  Article 2

  Ukraine undertakes obligations under Parts I, II, IV, V of the Charter except paragraph 5 of Article 7 of Part II.

  Ukraine declares that the following paragraphs and subparagraphs of Article 8 to 14 of Part III of the Charter shall be applied with respect to each regional language listed above (*) to which the provisions of the Charter shall apply :

  a. Subparagraphs a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i of paragraph 1, and paragraph 2 of Article 8;
  b. Subparagraphs a (iii), b (iii), c (iii) of paragraph 1, subparagraph c of paragraph 2 and paragraph 3 of Article 9;
  c. Subparagraphs a, c, d, e, f, g of paragraph 2, and subparagraph c of paragraph 4 of Article 10;
  d. Subparagraphs a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), g of paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of Article 11;
  e. Subparagraphs a, b, c, d, f, g of paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of Article 12;
  f. Subparagraphs b and c of paragraph 1 of Article 13;
  g. Subparagraphs a and b of Article 14.

  Ukraine declares that, in application of the provisions of the Charter, the measures aimed at the establishment of the Ukrainian language as the official language, its development and functioning in all spheres of social life in the whole territory of Ukraine shall not be construed as preventing or threatening the preservation or development of the languages to which the provisions of the Charter shall apply as stated above

 • UNKARI
  Sitoutumispäivä: 26.04.1995 R
  Voimaantulopäivä: 01.03.1998
  Varauma:

  Hungary declares, according to Article 2, paragraph 2, and Article 3, that it applies to the Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovak and Slovene languages, the following provisions of Part III of the Charter:

  In Article 8 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i
  Paragraph 2

  In Article 9 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii)
  Paragraph 2, sub-paragraphs a, b, c

  In Article 10 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (v), c
  Paragraph 2, sub-paragraphs b, e, f, g
  Paragraph 3, sub-paragraph c
  Paragraph 4, sub-paragraphs a, c
  Paragraph 5

  In Article 11 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a (iii), b (ii), c (ii), e (i), f (i), g
  Paragraph 3

  In Article 12 :
  Paragraph 1, sub-paragraphs a, b, c, f, g
  Paragraph 2
  Paragraph 3

  In Article 13 :
  Paragraph 1, sub-paragraph a

  In Article 14 :
  Paragraph a
  Paragraph b.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.