11/1981

Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä, 1974

1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

International Convention for the Safety of Life at Sea. 1974

Huom! SopS 33/1965

Perustiedot

Sopimustyyppi:
II Monenväliset sopimukset
2. Liikenne ja tiedonkulku
2.3. merenkulku, meriliikenne
Allekirjoituspäivä:

01.11.1974 (Lontoo)

Ratifiointipäivä:21.11.1980 L
Voimaantulopäivä:21.02.1981
Kansainvälinen voimaantulopäivä: 25.05.1980
Sopimukset: 11/1981
Säädösviitteet: 111/1981

Sopimukseen tehdyt muutokset

 • 108/2020 108/20204.12.20201.1.2021Yleissopimuksen liittyvän ESP-säännöstöön tehdyt muutokset
 • 100/2020 100/202012.11.20201.1.2021Yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön muutokset
 • 86/2019 86/20195.12.20191.1.2020Yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun tehdyt muutokset
 • 85/2020 85/202014.11.20191.1.2020Yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV luvun sekä v. 1966 kv. lastiviivayleissopimukseen liityvän v. 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 74/2018 74/201815.6.2017Yleissopimuksen muutokset, PL MSC.426(98), IMSBC-säännöstöön tehdyt muutokset
 • 39/2018 39/201825.11.2016Yleissopimuksen muutokset, PL MSC.412(97), MSC.416(97), MSC.417(97) sekä ESP-säännöstöön tehdyt muutokset
 • 21.11.201616.5.2018Yleissopimuksen muutokset, PL MSC.411(97),MSC.436(99), MSC.438(99),MSC.439(99), MSC.440(99), MSC.441(99), MSC.442(99), MSC.443(99), MSC.444(99) sekä liitteen II-1 ja IV lukuun, IGC -säännöstöön, IBC-säännöstöön, vuoden 1994 HSC-säännöstöön, vuoden 2000 HSC-säännöstöön, IMDG-säännöstöön, vuoden 2008 IS-säännöstöön tehdyt muutokset sekä vuoden 1966 kv. lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyt muutokse
 • 72/2016 72/201617.11.2016Yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 luvun sekä IMSBC-säännöstön muutokset
 • 92/2017 92/201711.5.201620.5.2016Yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyt muutokset
 • 97/2017 97/201711.5.201620.5.2016Yleissopimukseen liittyvään ESP-säännöstöön tehdyt muutokset
 • 11.5.201606.01.1900Yleissopimuksen muutokset, PL MSC.403(96),MSC.404(96), MSC.409(97),MSC.410(97), MSC.421(98),MSC.422(98), MSC.423(98),MSC.424(98),MSC.425(98),MSC.437(99) sekä kv.yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun tehdyt muutokset
 • 21.11.2014Polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskeva säännöstö, päätöslauselmat MEPC.264(68)ja MSC.385(94)
 • 21.11.2014Yleissopimukseen lisätty, liite XIV luku
 • 73/2017 73/201722.5.2014Yleissopimuksen muutokset, PL MSC.366(93)
 • 86/2014 86/201421.6.2013Yleissopimukseen liittyvien suurnopeusalussäännöstön, suurnopeusyleissäännöstön ja turvallisuusjohtamissäännöstön muutokset
 • 85/2014 85/201430.11.2012Yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III luvun, FSS-säännöstön, vuoden 1978 pöytäkirjan ja vuoden 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 88/2012 88/201220.5.2011Yleissopimuksen liitteen III luvun ja yleissopimukseen liittyvän LSA-säännöstön muutokset
 • 20/2015 20/201520.5.201120.01.1900Yleissopimukseen liittyvän IMSBC-säännöstön pakottavaan osaan tehdyt muutokset
 • 33/2012 33/20123.12.2010Yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja V luvun sekä liitteen lisäyksen, mainittuun yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan liitteen lisäyksen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön muutokset sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvä uudistettu palokoesäännöstö
 • 113/2011 113/201121.5.2010Yleissopimukseen liittyvän LSA-säännöstön muutokset
 • 111/2011 111/201121.5.2010Yleissopimuksen II-1 luvun muutokset
 • 112/2011 112/201121.5.2010Yleissopimuksen II-1 ja II-2 luvun sekä yleissopimukseen liittyvän FSS-säännöstön muutokset
 • 124/2011 124/2011, 125/2011 125/201121.5.2010Yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutokset
 • 117/20105.6.2009Yleissopimuksen muutokset
 • 116/20104.12.2008Yleissopimukseen liittyvän HSC-koodin muutokset
 • 43/20104.12.2008Yleissopimukseen liittyvän LSA-säännöstön muutokset
 • 19/2015 19/20154.12.2008Yleissopimukseen sekä vuoden 1966 kv. lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2008 IS-säännöstön
 • 17/2015 17/2015, 18/2015 18/20154.12.2008Yleissopimuksen liitteen muutokset ja IMSBC-säännöstö
 • 75/20104.12.2008Yleissopimukseen liittyvän ISM-säännöstön muutokset
 • 73/200916.5.2008Yleissopimuksen liitteiden muutokset
 • 79/2011 79/2011, 80/2011 80/201116.5.2008Yleissopimuksen liitteen XI-1 luvun muutos
 • 71/200916.5.2008Yleissopimukseen liittyvien suurnopeusaluksia koskevien kansainvälisten turvallisuussäännöstöjen muutokset
 • 90/2009, 91/200916.5.2008Yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutokset
 • 38/200912.10.2007Yleissopimukseen liittyvän INF-säännöstön muutokset
 • 39/200912.10.2007Yleissopimuksen muutokset
 • 40/200912.10.2007Yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 68/20088.12.2006Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 120/20088.12.2006Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 119/20088.12.2006Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 67/20108.12.2006Yleissopimukseen liittyvän FSS-säännöstön muutokset
 • 18/2009, 19/200919.5.2006Yleissopimuksen liitteen V luvun muutokset
 • 42/201018.5.2006Yleissopimukseen liittyvän LSA-säännöstön muutokset
 • 32/2012 32/201218.5.2006Yleissopimuksen liitteen II-2, III, IV ja V luvun muutokset
 • 105/200718.5.2006Yleissopimukseen liittyvän IMDG-säännöstön muutokset
 • 44/201018.5.2006Yleissopimukseen liittyvän FSS-säännöstön muutokset
 • 45/201018.5.2006Yleissopimukseen liittyvien viranomaisten puolesta toimivien laitosten valtuuttamista koskevien ohjeiden muutokset
 • 110/200620.5.2005Yleissopimukseen liittyvien kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskevien suuntaviivojen muutokset
 • 46/200610.12.2004Yleissopimukseen liittyvän ISM-säännöstön muutokset
 • 44/200610.12.2004Yleissopimukseen liittyvän INF-säännöstön muutos
 • 48/200610.12.2004Yleissopimukseen liittyvän vuoden 2000 HSC-säännöstön muutokset
 • 47/200610.12.2004Yleissopimukseen liittyvän vuoden 1994 HCS-säännöstön muutos
 • 42/200610.12.2004Yleissopimukseen liittyvän IGC-säännöstön muutokset
 • 50/200610.12.2004Yleissopimukseen liittyvän GC-säännöstön muutokset
 • 43/200610.12.2004Yleissopimukseen liittyvän FTP-säännöstön muutokset
 • 32/2012 32/20129.12.2004Yleissopimuksen liitteen II-1, III, V, VII ja XII luvun sekä liitteen lisäyksen muutokset
 • 35/20069.12.2004Vuoden 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 34/200620.5.2004Yleissopimuksen muutokset
 • 6/2007, 7/200720.5.2004Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 35/200620.5.2004Vuoden 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 110/200520.5.2004Muutokset yleissopimukseen ja siihen liittyvään ohjeeseen teknisistä määräyksistä tarkastuksiin pääsykeinoista
 • 105/200520.5.2004Yleissopimuksen muutokset
 • 157/20045.6.2003Yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehdyt muutokset
 • 32/20065.6.2003Yleissopimuksen muutokset
 • 7/2003, 8/200330.12.2002Merilain 1 ja 6 luvun muuttaminen
 • 85/200416.12.2002Yleissopimukseen ja siihen liittyvään INF-säännöstöön tehdyt muutokset
 • 79/2004, 80/200412.12.2002Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 68/20065.12.2002Muutokset vuoden 1995 SOLAS-konferenssin päätöslauselman nro 14 liitteen lisäyksen mallikoemenetelmään
 • 75/200324.5.2002Yleissopimuksen muutokset
 • 73/200324.5.2002Yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 74/200324.5.2002Yleissopimukseen liittyvien kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskevien suuntaviivojen muutokset
 • 2/20036.6.2001Yleissopimuksen liitteeseen ja yleissopimukseen liittyvään INF-koodiin tehdyt muutokset
 • 113/20026.6.2001Yleissopimukseen liittyvän HSC-koodin muutokset
 • 66/20025.12.2000Yleissopimukseen liittyvien kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskevien suuntaviivojen muutokset
 • 5/2003, 6/20035.12.2000Yleissopimuksen liitteen muutokset sekä niihin liittyvät suurnopeusaluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö, 2000 ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstö
 • 69/20025.12.2000Yleissopimukseen liittyvän ISM-koodin muutokset
 • 65/20025.12.2000Yleissopimukseen liittyvien IBC- ja IGC-koodien muutokset
 • 64/20025.12.2000Yleissopimukseen liittyvän FTP-koodin muutokset
 • 63/20025.12.2000Yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 91/200126.5.2000Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 92/200126.5.2000Yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan muutokset
 • 62/200027.5.1999Yleissopimuksen muutokset
 • 62/200218.5.1998Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 68/199928.11.1997Yleissopimukseen liittyviin, kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehdyt muutokset
 • 69/199928.11.1997Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 67/19994.6.1997Yleissopimuksen muutokset
 • 60/19985.12.1996Yleissopimukseen liittyvään IBC -koodiin tehdyt muutokset
 • 61/19985.12.1996Yleissopimukseen liittyvään IGC -koodiin tehdyt muutokset
 • 49/19985.12.1996Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 59/19984.6.1996Yleissopimukseen liittyvään IBC -koodiin tehdyt muutokset
 • 48/19984.6.1996Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 56/19984.6.1996Yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehdyt muutokset
 • 20/199728.2.1996Sopimus määrättyjen luoteis-Euroopan ja Itämeren satamien välillä tapahtuvassa tai näihin satamiin tai näistä satamista suuntautuvassa säännöllisessä kansainvälisessä reittiliikenteessä liikennöivien ro-ro matkustaja-alusten vakavuuden erityisvaatimuksista
 • 37/199710.01.1900Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 89/199616.5.1995Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 36/19969.12.1994Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 50/199824.5.1994Uuden IX luvun lisääminen yleissopimuksen liitteeseen
 • 72/199524.5.1994Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 57/199823.5.1994Yleissopimukseen liittyvään IGC -koodiin tehdyt muutokset
 • 55/199823.5.1994Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 52/199411.12.1992Yleissopimukseen liittyvien IBCja IGC -koodien muutokset
 • 73/199410.4.1992Yleissopimuksen muutokset 11.12.1992
 • 108/199323.5.1991Yleissopimuksen liitteen muutokset
 • 15/199225.5.1990Yleissopimuksen muutokset
 • 14/200024.5.1990Yleissopimukseen liittyvien IBC- ja IGC-koodien muutokset
 • 65/199011.4.1989Yleissopimukseen liittyvät IBC -koodia koskevat muutokset
 • 15/199211.4.1989Yleissopimuksen muutokset
 • 11/200011.11.1988Yleissopimukseen liittyvä vuoden 1988 pöytäkirja
 • 11/199210.11.1988Vuoden 1978 pöytäkirjan muutokset
 • 11/19929.11.1988Yleissopimuksen muutokset
 • 11/199028.10.1988Yleissopimuksen muutokset
 • 73/198921.4.1988Sopimuksen muutokset
 • 44/198617.6.1983Sopimuksen muutokset
 • 63/198420.11.1981Muutokset sopimukseen ja pöytäkirjaan
 • 35/198117.2.1978Vuoden 1978 pöytäkirja
 • 108/2020 108/2020Yleissopimukseen liittyvään v. 2011 ESP-säännöstöön tehdyt muutokset

Osapuolet

 • ALANKOMAAT
  Sitoutumispäivä: 10.07.1978 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
  Varauma:

  Alueellinen soveltaminen: Sovelletaan my?s Alankomaiden Antilleihin ja 01.01.1986 lukien Arubaan.

 • ALBANIA
  Sitoutumispäivä: 07.06.2004 L
  Voimaantulopäivä: 07.09.2004
 • ALGERIA
  Sitoutumispäivä: 03.11.1983 L
  Voimaantulopäivä: 03.02.1984
 • ANGOLA
  Sitoutumispäivä: 03.10.1991 L
  Voimaantulopäivä: 03.01.1992
 • ANTIGUA JA BARBUDA
  Sitoutumispäivä: 09.02.1987 L
  Voimaantulopäivä: 09.05.1987
 • ARABIEMIRAATTIEN LIITTO
  Sitoutumispäivä: 15.12.1983 L
  Voimaantulopäivä: 15.03.1984
 • ARGENTIINA
  Sitoutumispäivä: 05.12.1979 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • AUSTRALIA
  Sitoutumispäivä: 17.08.1983 L
  Voimaantulopäivä: 17.11.1983
 • AZERBAIDZHAN
  Sitoutumispäivä: 01.07.1997 L
  Voimaantulopäivä: 01.10.1997
 • BAHAMA
  Sitoutumispäivä: 16.02.1979 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • BAHRAIN
  Sitoutumispäivä: 21.10.1985 L
  Voimaantulopäivä: 21.01.1986
 • BANGLADESH
  Sitoutumispäivä: 06.11.1981 L
  Voimaantulopäivä: 06.02.1982
 • BARBADOS
  Sitoutumispäivä: 01.09.1982 L
  Voimaantulopäivä: 01.12.1982
 • BELGIA
  Sitoutumispäivä: 24.09.1979 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • BELIZE
  Sitoutumispäivä: 02.04.1991 L
  Voimaantulopäivä: 02.07.1991
 • BENIN
  Sitoutumispäivä: 01.11.1985 L
  Voimaantulopäivä: 01.02.1986
 • BOLIVIA
  Sitoutumispäivä: 04.06.1999 L
  Voimaantulopäivä: 04.09.1999
 • BRASILIA
  Sitoutumispäivä: 22.05.1980 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • BRUNEI
  Sitoutumispäivä: 23.10.1986 L
  Voimaantulopäivä: 23.01.1987
 • BULGARIA
  Sitoutumispäivä: 02.11.1983 H
  Voimaantulopäivä: 02.02.1984
 • CHILE
  Sitoutumispäivä: 28.03.1980 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • COOKINSAARET
  Sitoutumispäivä: 30.06.2003 L
  Voimaantulopäivä: 30.09.2003
 • COSTA RICA
  Sitoutumispäivä: 06.06.2011 L
  Voimaantulopäivä: 06.09.2011
  Varauma:

  "Article 3 of the act approving accession to this Convention establishes that 'It is the interpretation of the Government of the Republic of Costa Rica, in relation to article VIII of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, that the amendments mentioned shall enter into force for the country once they have been approved by the Legislative Assembly and ratified by the executive authority."

 • DJIBOUTI
  Sitoutumispäivä: 01.03.1984 L
  Voimaantulopäivä: 01.06.1984
 • DOMINICA
  Sitoutumispäivä: 21.06.2000 L
  Voimaantulopäivä: 21.09.2000
 • DOMINIKAANINEN TASAVALTA
  Sitoutumispäivä: 10.04.1980 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • ECUADOR
  Sitoutumispäivä: 28.05.1982 L
  Voimaantulopäivä: 28.08.1982
 • EGYPTI
  Sitoutumispäivä: 04.09.1981 R
  Voimaantulopäivä: 04.12.1981
 • ERITREA
  Sitoutumispäivä: 22.04.1996 L
  Voimaantulopäivä: 22.07.1996
 • ESPANJA
  Sitoutumispäivä: 05.09.1978 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • ETELÄ-AFRIKKA
  Sitoutumispäivä: 23.05.1980 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • ETELÄ-KOREA
  Sitoutumispäivä: 31.12.1980 R
  Voimaantulopäivä: 31.03.1981
 • ETIOPIA
  Sitoutumispäivä: 18.07.1985 L
  Voimaantulopäivä: 18.10.1985
 • FIDZHI
  Sitoutumispäivä: 04.03.1983 L
  Voimaantulopäivä: 04.06.1983
 • FILIPPIINIT
  Sitoutumispäivä: 15.12.1981 L
  Voimaantulopäivä: 15.03.1982
 • GABON
  Sitoutumispäivä: 21.01.1982 L
  Voimaantulopäivä: 21.04.1982
 • GAMBIA
  Sitoutumispäivä: 01.11.1991 L
  Voimaantulopäivä: 01.02.1992
 • GEORGIA
  Sitoutumispäivä: 19.04.1994 L
  Voimaantulopäivä: 19.07.1994
 • GHANA
  Sitoutumispäivä: 19.05.1983 R
  Voimaantulopäivä: 19.08.1983
 • GRENADA
  Sitoutumispäivä: 28.06.2004 L
  Voimaantulopäivä: 28.09.2004
 • GUATEMALA
  Sitoutumispäivä: 20.10.1982 L
  Voimaantulopäivä: 20.01.1983
 • GUINEA
  Sitoutumispäivä: 19.01.1981 L
  Voimaantulopäivä: 19.04.1981
 • GUYANA
  Sitoutumispäivä: 10.12.1997 L
  Voimaantulopäivä: 10.03.1998
 • HAITI
  Sitoutumispäivä: 06.04.1989 L
  Voimaantulopäivä: 06.07.1989
 • HONDURAS
  Sitoutumispäivä: 24.09.1985 L
  Voimaantulopäivä: 24.12.1985
 • HONGKONG
  Sitoutumispäivä: -
  Voimaantulopäivä: -
 • INDONESIA
  Sitoutumispäivä: 17.02.1981 H
  Voimaantulopäivä: 17.05.1981
 • INTIA
  Sitoutumispäivä: 16.06.1976 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • IRAK
  Sitoutumispäivä: 14.12.1990 L
  Voimaantulopäivä: 14.03.1991
 • IRAN
  Sitoutumispäivä: 17.10.1994 R
  Voimaantulopäivä: 17.01.1995
 • IRLANTI
  Sitoutumispäivä: 29.11.1983 H
  Voimaantulopäivä: 29.02.1984
 • ISLANTI
  Sitoutumispäivä: 06.07.1983 H
  Voimaantulopäivä: 06.10.1983
 • ISO-BRITANNIA
  Sitoutumispäivä: 07.10.1977 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
  Varauma:

  Alueellinen soveltaminen: Sovelletaan my?s Mansaareen 01.07.1985 lukien, Caymansaariin 23.06,1988 lukien, Bermudaan 23.06.1988 lukien, Gibraltariin 01.12.1988 lukien, Jerseyhyn ja Guernseyhyn 30.01.2004 lukien, Falklandinsaariin, Alderneyhyn ja Anguillaan 19.05.2004 lukien, Montserratiin ja Brittil?isiin Neitsytsaariin 10.06.2004 lukien ja Saint Helenaan ja Turks- ja Caicossaariin 07.07.2004 lukien.

 • ISRAEL
  Sitoutumispäivä: 15.05.1979 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • ITALIA
  Sitoutumispäivä: 11.06.1980 L
  Voimaantulopäivä: 11.09.1980
 • ITÄVALTA
  Sitoutumispäivä: 27.05.1988 L
  Voimaantulopäivä: 27.08.1988
 • JAMAIKA
  Sitoutumispäivä: 14.10.1983 L
  Voimaantulopäivä: 14.01.1984
 • JAPANI
  Sitoutumispäivä: 15.05.1980 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • JEMEN
  Sitoutumispäivä: 06.03.1979 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • JORDANIA
  Sitoutumispäivä: 07.08.1985 L
  Voimaantulopäivä: 07.11.1985
  Varauma:

  "The Accession by the Hashemite Kingdom of Jordan to the International Convention on the Safety of Life at Sea in no way means recognition of or entry into treaty relations with Israel under the Said Convention."

 • KAMBODZHA
  Sitoutumispäivä: 28.11.1994 L
  Voimaantulopäivä: 28.02.1995
 • KAMERUN
  Sitoutumispäivä: 14.05.1984 L
  Voimaantulopäivä: 14.08.1984
 • KANADA
  Sitoutumispäivä: 08.05.1978 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • KAP VERDE
  Sitoutumispäivä: 28.04.1977 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • KAZAKSTAN
  Sitoutumispäivä: 07.03.1994 L
  Voimaantulopäivä: 07.06.1994
 • KENIA
  Sitoutumispäivä: 21.07.1999 L
  Voimaantulopäivä: 21.10.1999
 • KIINA
  Sitoutumispäivä: 07.01.1980 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
  Varauma:

  "1. The People?s Republic of China reserves the right to rationally implement, in conformity with the conditions of China , the Regulations concerning fire detection and fire protection for tankers and passenger ships stipulated in the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974.
  "2. The so-called ?signing? on the Convention by the perished Saigon puppet regime is illegal and null and void, and the sole legitimate representative of the South Vietna-mese people is the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Viet Nam."

  Alueellinen soveltaminen: Sovelletaan my?s Hongkongiin ja 20.12.1999 lukien Macaoon.

 • KIRIBATI
  Sitoutumispäivä: 05.02.2007 L
  Voimaantulopäivä: 05.05.2007
 • KOLUMBIA
  Sitoutumispäivä: 31.10.1980 L
  Voimaantulopäivä: 31.01.1981
 • KOMORIT
  Sitoutumispäivä: 22.11.2000 L
  Voimaantulopäivä: 22.02.2001
 • KONGO-BRAZZAVILLE
  Sitoutumispäivä: 10.09.1985 R
  Voimaantulopäivä: 10.12.1985
 • KONGO-KINSHASA
  Sitoutumispäivä: 17.12.2004 L
  Voimaantulopäivä: 17.03.2005
 • KREIKKA
  Sitoutumispäivä: 12.05.1980 H
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • KROATIA
  Sitoutumispäivä: 27.07.1992 VS
  Voimaantulopäivä: 08.10.1991
 • KUUBA
  Sitoutumispäivä: 19.06.1992 L
  Voimaantulopäivä: 19.09.1992
 • KUWAIT
  Sitoutumispäivä: 29.06.1979 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
  Varauma:

  "It is understood that the accession of the State of Kuwait to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, done at London on the 1st of No-vember 1974...does not in any way mean recognition of Israel by the State of Kuwait. Furthermore, no treaty relations will arise between the State of Kuwait and Israel."

 • KYPROS
  Sitoutumispäivä: 11.10.1985 L
  Voimaantulopäivä: 11.01.1986
 • LATVIA
  Sitoutumispäivä: 20.05.1992 L
  Voimaantulopäivä: 20.08.1992
 • LIBANON
  Sitoutumispäivä: 29.11.1983 L
  Voimaantulopäivä: 29.02.1984
 • LIBERIA
  Sitoutumispäivä: 14.11.1977 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • LIBYA
  Sitoutumispäivä: 02.07.1981 L
  Voimaantulopäivä: 02.10.1981
 • LIETTUA
  Sitoutumispäivä: 04.12.1991 L
  Voimaantulopäivä: 04.03.1992
 • LUXEMBURG
  Sitoutumispäivä: 14.02.1991 L
  Voimaantulopäivä: 14.05.1991
 • MACAO
  Sitoutumispäivä: -
  Voimaantulopäivä: -
 • MADAGASKAR
  Sitoutumispäivä: 07.03.1996 L
  Voimaantulopäivä: 07.06.1996
 • MALAWI
  Sitoutumispäivä: 09.03.1993 L
  Voimaantulopäivä: 09.06.1993
 • MALEDIIVIT
  Sitoutumispäivä: 14.01.1981 L
  Voimaantulopäivä: 14.04.1981
 • MALESIA
  Sitoutumispäivä: 19.10.1983 L
  Voimaantulopäivä: 19.01.1984
 • MALTA
  Sitoutumispäivä: 08.08.1986 L
  Voimaantulopäivä: 08.11.1986
 • MAROKKO
  Sitoutumispäivä: 28.06.1990 L
  Voimaantulopäivä: 28.09.1990
 • MARSHALLINSAARET
  Sitoutumispäivä: 26.04.1988 L
  Voimaantulopäivä: 26.07.1988
 • MAURITANIA
  Sitoutumispäivä: 24.11.1997 L
  Voimaantulopäivä: 24.02.1998
 • MAURITIUS
  Sitoutumispäivä: 01.02.1988 L
  Voimaantulopäivä: 01.05.1988
 • MEKSIKO
  Sitoutumispäivä: 28.03.1977 H
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • MOLDOVA
  Sitoutumispäivä: 11.10.2005 L
  Voimaantulopäivä: 11.01.2006
 • MONACO
  Sitoutumispäivä: 01.11.1974 A
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • MONGOLIA
  Sitoutumispäivä: 26.06.2002 L
  Voimaantulopäivä: 26.09.2002
 • MONTENEGRO
  Sitoutumispäivä: - VS
  Voimaantulopäivä: 03.06.2006
 • MOSAMBIK
  Sitoutumispäivä: 23.12.1996 L
  Voimaantulopäivä: 23.03.1997
 • MYANMAR
  Sitoutumispäivä: 11.11.1987 L
  Voimaantulopäivä: 11.02.1988
 • NAMIBIA
  Sitoutumispäivä: 27.11.2000 L
  Voimaantulopäivä: 27.02.2001
 • NICARAGUA
  Sitoutumispäivä: 17.12.2004 L
  Voimaantulopäivä: 17.03.2005
 • NIGERIA
  Sitoutumispäivä: 07.05.1981 L
  Voimaantulopäivä: 07.08.1981
 • NIUE
  Sitoutumispäivä: 27.06.2012 L
  Voimaantulopäivä: 27.09.2012
 • NORJA
  Sitoutumispäivä: 15.02.1977 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • NORSUNLUURANNIKKO
  Sitoutumispäivä: 05.10.1987 L
  Voimaantulopäivä: 05.01.1988
 • OMAN
  Sitoutumispäivä: 25.04.1985 L
  Voimaantulopäivä: 25.07.1985
 • PAKISTAN
  Sitoutumispäivä: 10.04.1985 L
  Voimaantulopäivä: 10.07.1985
 • PALAU
  Sitoutumispäivä: 29.09.2011 L
  Voimaantulopäivä: 29.12.2011
 • PANAMA
  Sitoutumispäivä: 09.03.1978 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • PAPUA-UUSI-GUINEA
  Sitoutumispäivä: 12.11.1980 L
  Voimaantulopäivä: 12.02.1981
 • PARAGUAY
  Sitoutumispäivä: 15.06.2004 L
  Voimaantulopäivä: 15.09.2004
 • PERU
  Sitoutumispäivä: 04.12.1979 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • POHJOIS-KOREA
  Sitoutumispäivä: 01.05.1985 L
  Voimaantulopäivä: 01.08.1985
 • PORTUGALI
  Sitoutumispäivä: 07.11.1983 R
  Voimaantulopäivä: 07.02.1984
 • PUOLA
  Sitoutumispäivä: 15.03.1984 R
  Voimaantulopäivä: 15.06.1984
 • PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA
  Sitoutumispäivä: 24.04.1996 L
  Voimaantulopäivä: 24.07.1996
 • QATAR
  Sitoutumispäivä: 22.12.1980 L
  Voimaantulopäivä: 22.03.1981
 • RANSKA
  Sitoutumispäivä: 25.05.1977 H
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
  Varauma:

  "Article VIII, paragraph (d)(i): the Government of French Republic enters a reservation concerning Article VIII, paragraph (d)(i), to the effect that it will not recognize any invocation of that provision against it in respect of its own ships as the provision is contrary to international law."

 • ROMANIA
  Sitoutumispäivä: 24.05.1979 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • RUOTSI
  Sitoutumispäivä: 07.07.1978 H
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • SAINT KITTS JA NEVIS
  Sitoutumispäivä: 11.06.2004 L
  Voimaantulopäivä: 11.09.2004
 • SAINT LUCIA
  Sitoutumispäivä: 20.05.2004 L
  Voimaantulopäivä: 20.08.2004
 • SAINT VINCENT JA GRENADIINIT
  Sitoutumispäivä: 28.10.1983 L
  Voimaantulopäivä: 28.01.1984
 • SAKSA
  Sitoutumispäivä: 26.03.1979 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
  Varauma:

  ...that with effect from the day on which the Convention enters into force for the Federal Republic of Germany it shall also apply to Berlin (West).

 • SALOMONSAARET
  Sitoutumispäivä: 30.06.2004 L
  Voimaantulopäivä: 30.09.2004
 • SAMOA
  Sitoutumispäivä: 14.03.1997 L
  Voimaantulopäivä: 14.06.1997
 • SAO TOME JA PRINCIPE
  Sitoutumispäivä: 29.10.1998 L
  Voimaantulopäivä: 29.01.1999
 • SAUDI-ARABIA
  Sitoutumispäivä: 24.04.1985 L
  Voimaantulopäivä: 24.07.1985
 • SENEGAL
  Sitoutumispäivä: 16.01.1997 L
  Voimaantulopäivä: 16.04.1997
 • SERBIA
  Sitoutumispäivä: - VS
  Voimaantulopäivä: 27.04.1992
 • SEYCHELLIT
  Sitoutumispäivä: 10.05.1988 L
  Voimaantulopäivä: 10.08.1988
 • SIERRA LEONE
  Sitoutumispäivä: 13.08.1993 L
  Voimaantulopäivä: 13.11.1993
 • SINGAPORE
  Sitoutumispäivä: 16.03.1981 L
  Voimaantulopäivä: 16.06.1981
 • SLOVAKIA
  Sitoutumispäivä: - VS
  Voimaantulopäivä: 01.01.1993
 • SLOVENIA
  Sitoutumispäivä: 12.11.1992 VS
  Voimaantulopäivä: 25.06.1991
 • SRI LANKA
  Sitoutumispäivä: 30.08.1983 L
  Voimaantulopäivä: 30.11.1983
 • SUDAN
  Sitoutumispäivä: 15.05.1990 L
  Voimaantulopäivä: 15.08.1990
 • SURINAM
  Sitoutumispäivä: 04.11.1988 L
  Voimaantulopäivä: 04.02.1989
 • SVEITSI
  Sitoutumispäivä: 01.10.1981 R
  Voimaantulopäivä: 01.01.1982
 • SYYRIA
  Sitoutumispäivä: 20.07.2001 L
  Voimaantulopäivä: 20.10.2001
 • TANSANIA
  Sitoutumispäivä: 28.03.2001 L
  Voimaantulopäivä: 28.06.2001
 • TANSKA
  Sitoutumispäivä: 08.03.1978 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • THAIMAA
  Sitoutumispäivä: 18.12.1984 L
  Voimaantulopäivä: 18.03.1985
 • TOGO
  Sitoutumispäivä: 19.07.1989 L
  Voimaantulopäivä: 19.10.1989
 • TONGA
  Sitoutumispäivä: 12.04.1977 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • TRINIDAD JA TOBAGO
  Sitoutumispäivä: 15.02.1979 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • TSHEKKI
  Sitoutumispäivä: - VS
  Voimaantulopäivä: 01.01.1993
 • TUNISIA
  Sitoutumispäivä: 06.08.1980 L
  Voimaantulopäivä: 06.11.1980
 • TURKKI
  Sitoutumispäivä: 31.07.1980 L
  Voimaantulopäivä: 31.10.1980
 • TURKMENISTAN
  Sitoutumispäivä: 04.02.2009 L
  Voimaantulopäivä: 04.05.2009
 • TUVALU
  Sitoutumispäivä: 22.08.1985 L
  Voimaantulopäivä: 22.11.1985
 • UKRAINA
  Sitoutumispäivä: 01.11.1974 A
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • UNKARI
  Sitoutumispäivä: 09.01.1980 H
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • URUGUAY
  Sitoutumispäivä: 30.04.1979 L
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • UUSI-SEELANTI
  Sitoutumispäivä: 23.02.1990 L
  Voimaantulopäivä: 23.05.1990
  Varauma:

  Alueellinen soveltaminen: Ei sovelleta Tokelauhun.

 • VALKO-VENÄJÄ
  Sitoutumispäivä: 07.01.1994 H
  Voimaantulopäivä: 07.04.1994
 • VANUATU
  Sitoutumispäivä: 28.07.1982 L
  Voimaantulopäivä: 28.10.1982
 • VENEZUELA
  Sitoutumispäivä: 29.03.1983 R
  Voimaantulopäivä: 29.06.1983
 • VENÄJÄ
  Sitoutumispäivä: 09.01.1980 H
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980
 • VIETNAM
  Sitoutumispäivä: 18.12.1990 L
  Voimaantulopäivä: 18.03.1991
 • VIRO
  Sitoutumispäivä: 16.12.1991 L
  Voimaantulopäivä: 16.03.1992
 • YHDYSVALLAT
  Sitoutumispäivä: 07.09.1978 R
  Voimaantulopäivä: 25.05.1980

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.