2/2023

Annettu: Helsingissä 29.12.2022

Valtioneuvoston asetus Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdystä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1215/2004) 2 §:n nojalla:

1 §

Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2004 tehty neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt päätöksen 26 päivänä marraskuuta 2004 ja valtioneuvoston yleisistunto 21 päivänä joulukuuta 2004. Hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 31 päivänä joulukuuta 2004.

2 §

Päätöksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1215/2004) tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2023.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 29.12.2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.