Valtiosopimukset: 2022

Valtiosopimukset numeroittain

80-61 60-41 40-21 20-1

20/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
19/2022
Laki
Laki kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta
18/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
Sopimus tms.
17/2022
Laki
Laki turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
16/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
15/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta
Sopimus tms.
14/2022
Laki
Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
13/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdystä sopimuksesta
12/2022
Ilmoitus
Sisäministeriön ilmoitus katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen irtisanomisesta
11/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343
10/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista
Sopimus tms.
9/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
8/2022
Laki
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
7/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
6/2022
Laki
Laki sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta
5/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista
Sopimus tms.
4/2022
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesta sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen järjestelyn tekemisestä ja voimaantulosta
Sopimus tms.
3/2022
Asetus
Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
2/2022
Laki
Laki pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdystä sopimuksesta
1/2022
Ilmoitus
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

80-61 60-41 40-21 20-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.