30/2022

Annettu: Helsingissä 5.5.2022

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.477(102) etäyhteyksin 11 päivänä marraskuuta 2020 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt meriturvallisuuskomitean tekemät muutokset 5 päivänä marraskuuta 2021.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Helsingissä 5.5.2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.