Valtiosopimukset: 2021

Valtiosopimukset numeroittain

123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

43/2021
Ilmoitus
Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä happamoitumista, rehevöitymistä ja alailmakehän otsonia koskevan pöytäkirjan VII liitteen muutoksen voimaantulosta
42/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimuksiin RID 6/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
41/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen RID 1/2021 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
40/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M333 ja M334 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
39/2021
Ilmoitus
Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M330 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
38/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
37/2021
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Unkarissa
36/2021
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Helleenien tasavallassa
35/2021
Asetus
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta
34/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
33/2021
Laki
Laki lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
32/2021
Asetus
Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Kestäviä vesi- ja sanitaatiopalveluita kaikille -hankkeessa tehdystä sopimuksesta
31/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
Sopimus tms.
30/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
Sopimus tms.
29/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus sijoitusten suojelusta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
28/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Kiinan kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
27/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
26/2021
Ilmoitus
Ulkoministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain sekä valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa
25/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
24/2021
Ilmoitus
Ulkoministeriön ilmoitus Maatalouden kansainvälisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen 4, 6, 7 ja 10 artiklan muutosten voimaantulosta
Valtiosopimukset numeroittain

123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.