Valtiosopimukset: 2021

Valtiosopimukset numeroittain

123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

63/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteiseen tehtävistä muutoksista
62/2021
Ilmoitus
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön perustamista koskevaan sopimukseen tehtyjen muutosten voimaantulosta
Sopimus tms.
61/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
60/2021
Ilmoitus
Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisesti annetusta ilmoituksesta
59/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
58/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
Sopimus tms.
57/2021
Asetus
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
56/2021
Laki
Laki rikoslain muuttamisesta
55/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
Sopimus tms.
54/2021
Laki
Laki rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
53/2021
Ilmoitus
Ulkoministeriön ilmoitus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävään pöytäkirjaan liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä
52/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
Sopimus tms.
51/2021
Laki
Laki ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
50/2021
Ilmoitus
Ulkoministeriön ilmoitus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä
49/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta
Sopimus tms.
48/2021
Laki
Laki kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta 
47/2021
Asetus
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
46/2021
Asetus
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
45/2021
Laki
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
44/2021
Ilmoitus
Oikeusministeriön ilmoitus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna sen toisella lisäpöytäkirjalla, annetuista selityksistä
Sopimus tms.
Valtiosopimukset numeroittain

123-104 103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.