114/2021

Annettu: Helsingissä 22.12.2021

Valtioneuvoston asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (491/2005) 2 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 367/2012:

1 §

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä, 28 päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöytäkirjalla ja 16 päivänä marraskuuta 1982 tehdyllä pöytäkirjalla muutettua yleissopimusta muuttava, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehty pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 17 päivänä toukokuuta 2005 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 3 päivänä joulukuuta 2021. Ratifioimiskirja on talletettu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääsihteerin huostaan 17 päivänä joulukuuta 2021.

2 §

Suomi on pöytäkirjan ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä tehnyt seuraavan varauman ja antanut seuraavan ilmoituksen:

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöytäkirjalla, 16 päivänä marraskuuta 1982 tehdyllä pöytäkirjalla ja 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä pöytäkirjalla, 18 artiklan mukaisesti Suomi pidättää, vaikuttamatta 2 artiklan a kohdan iii alakohdan soveltamiseen, itsellään oikeuden määrätä sellaisesta ydinvahingosta, joka on sattunut muun valtion kuin Suomen maa-alueella tai sen kansainvälisen oikeuden mukaisesti määritetyllä merialueella tai tässä valtiossa rekisteröidyssä aluksessa tai ilma-aluksessa, 7 artiklan a kohdan mukaista vastuun vähimmäismäärää alhaisemmat vastuumäärät siltä osin kuin tämä toinen valtio ei myönnä samanmääräisiä vastavuoroisia etuja.

Suomi ilmoittaa vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöytäkirjalla, 16 päivänä marraskuuta 1982 tehdyllä pöytäkirjalla ja 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä pöytäkirjalla, 13 artiklan b kohdan mukaisesti, että Suomen talousvyöhykkeen alue on se alue, joka on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 11 päivänä tammikuuta 2005 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 75 artiklan mukaisesti talletettujen maantieteellisten koordinaattien luetteloilla.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (491/2005) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 22.12.2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.