28/2021

Annettu: Helsingissä 15.4.2021

Valtioneuvoston asetus Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Kiinan kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä Pekingissä 16 päivänä lokakuuta 2019 tehty sopimus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 12 päivänä maaliskuuta 2021. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä maaliskuuta 2021.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 15.4.2021

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN

JA

KIINAN KANSANTASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS

KIINAN KULTTUURIKESKUKSEN PERUSTAMISESTA SUOMEEN

Kiinan kansantasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus (joihin viitataan tässä sopimuksessa "kiinalainen osapuoli" ja "suomalainen osapuoli" tai yhteisesti "sopimuspuolet"), edistääkseen maitten välisiä ystävällisiä suhteita ja kehittääkseen kahdenvälistä yhteistyötä kulttuurin ja ihmisten välisen kanssakäymisen alalla keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen pohjalta, sekä viitaten Yhteistyöpöytäkirjaan, jonka ovat allekirjoittaneet Kiinan kansantasavallan kulttuuriministeriö ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö 12 päivänä kesäkuuta 2015 Helsingissä, ovat yhteisesti päättäneet tehdä seuraavan sopimuksen:

1 artikla

Kiinalainen osapuoli perustaa ja hoitaa Suomen voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti Kiinan kulttuurikeskusta Helsingissä.

2 artikla

Kiinan kulttuurikeskuksen tarkoituksena on edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä ja kulttuuriyhteistyötä, kehittää ystävällisiä suhteita ja edistää maiden välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä kulttuurin alalla ja ihmisten välillä.

3 artikla

Kiinan kulttuurikeskus toimii Kiinan hallituksen lähettämänä, voittoa tavoittelemattomana kulttuuri-instituuttina. Kiinan kulttuurikeskus järjestää kulttuuritoimintaa, koulutusohjelmia ja tietopalvelua esitelläkseen Kiinaa ja kiinalaista kulttuuria suomalaiselle yleisölle.

4 artikla

Kiinalainen osapuoli on Suomen rakentamista koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti vastuussa Kiinan kulttuurikeskuksen rakennuksien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnostamisesta ja sisustuksesta haettuaan ensin tarvittavat luvat. Kiinalainen osapuoli valitsee rakennusurakoitsijat.

5 artikla

Kiinan kulttuurikeskus on vapautettu tuontitulleista ja -veroista seuraavissa tuoteryhmissä, joita ei ole tuotu Suomeen myytäväksi tai voiton tavoittelemiseksi:

1. Kulttuurimateriaali, joka on tarkoitettu keskuksen päivittäiseen hallinnolliseen käyttöön;

2. Kohtuullinen määrä materiaalia, kuten esitteitä, kuva-albumeita, julisteita, ohjelmalehtisiä, kirjoja, äänilevyjä, opetusmateriaalia sekä erilaisia audiovisuaalisia tuotteita, jotka on tarkoitettu kulttuurikeskuksen toiminnan järjestämiseen;

3. Elokuvat, joita esitetään kulttuurikeskuksen tiloissa.

6 artikla

Kiinan hallitus lähettää Suomeen työntekijöitä, joihin kuuluu Kiinan kulttuurikeskuksen johtaja. He ovat Kiinan kansalaisia, joilla on Kiinan virkapassi. Heillä ei ole diplomaattisia erioikeuksia ja vapauksia Suomessa.

Muu keskuksen henkilökunta voi olla Kiinan tai Suomen kansalaisia tai henkilöitä, jotka oleskelevat Suomessa laillisesti.

7 artikla

Kiinan kulttuurikeskuksen ja sen henkilökunnan tulo- ja varallisuusverot määrätään Suomen voimassaolevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti ja perustuen Kiinan Kansantasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen toukokuun 25. päivänä 2010 Pekingissä tekemään sopimukseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä ja veron kiertämisen estämisestä.

Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan tässä artiklassa mainittuun verosopimukseen mahdollisesti myöhemmin tehtäviä muutoksia.

8 artikla

Tähän sopimukseen voi tehdä muutoksia sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta, neuvottelujen jälkeen ja noudattaen menettelyä, josta määrätään sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa.

Mikäli tämän sopimuksen soveltamisesta syntyy erimielisyyksiä, ne ratkaistaan sopimusosapuolten välisillä neuvotteluilla.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30. päivänä siitä päivästä, jolloin osapuolet ovat vastaanottaneet diplomaattiteitse toisiltaan jälkimmäisen ilmoituksen siitä, että ne ovat täyttäneet kaikki kansalliset oikeudelliset menettelynsä, joita tämän sopimuksen ratifioiminen tai hyväksyminen edellyttää.

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta ja se uusitaan automaattisesti seuraavaksi viideksi vuodeksi, ellei toinen osapuolista ilmoita kirjallisesti diplomaattiteitse vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuksen alkuperäisen tai myöhemmän voimassaoloajan päättymistä, että se haluaa päättää sopimuksen.

Tehty Pekingissä 16. päivänä lokakuuta 2019 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa englanninkielinen teksti on ratkaiseva

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.