12/2021

Annettu: Helsingissä 18.2.2021

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta annetun lain (351/2020) nojalla:

1 §

Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen (SopS 86/2017) muuttamista koskeva Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019 tehty pöytäkirja tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 3 päivänä maaliskuuta 2020. Tasavallan presidentti on ratifioinut pöytäkirjan 30 päivänä joulukuuta 2020. Ratifioimisasiakirjat on vaihdettu Berliinissä 26 päivänä tammikuuta 2021.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta annettu laki (351/2020) tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2021.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2021.

Helsingissä 18.2.2021

Pöytäkirjateksti

PÖYTÄKIRJASUOMEN TASAVALLAN JA SAKSAN LIITTOTASAVALLAN VÄLILLÄ TULOVEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI 19 PÄIVÄNÄHELMIKUUTA 2016 TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Suomen tasavalta ja Saksan liittotasavalta –

jotka haluavat tehdä pöytäkirjan Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 19 päivänä helmikuuta 2016 tehdyn sopimuksen muuttamisesta –

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuksen nimi poistetaan ja korvataan seuraavalla nimellä:

"Sopimus

Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan

kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen

ja välttämisen estämiseksi".

2 artikla

Sopimuksen johdanto poistetaan ja korvataan seuraavalla johdannolla:

"Suomen tasavalta ja Saksan liittotasavalta –

joiden tarkoituksena on poistaa kaksinkertainen verotus tämän sopimuksen kattamien verojen osalta luomatta tilaisuuksia verottamatta jäämiseen tai alennettuun verotukseen veron kiertämisellä tai välttämisellä (mukaan lukien treaty shopping -järjestelyt, joilla tähdätään tässä sopimuksessa määrättyjen huojennusten hankkimiseen kolmansissa valtioissa asuvien henkilöiden välilliseksi hyödyksi) –

ovat sopineet seuraavasta:".

3 artikla

Sopimuksen 25 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla artiklalla:

"25 artikla

Sopimuksen väärinkäytön estäminen

1. Tämän sopimuksen ei voida tulkita estävän sopimusvaltiota soveltamasta veron kiertämisen ja välttämisen estämistä koskevia kansallisia oikeussäännöksiään.

2. Tämän sopimuksen muiden määräysten estämättä tähän sopimukseen perustuvaa etuutta ei pidä tulon osalta myöntää, jos on kohtuullista päätellä, kun otetaan huomioon kaikki asiaa koskevat tosiasiat ja olosuhteet, että tämän etuuden hankkiminen oli yksi sellaisen järjestelyn tai transaktion pääasiallisista tarkoituksista, joka välittömästi tai välillisesti johti tähän etuuteen, paitsi jos osoitetaan, että tämän etuuden myöntäminen näissä olosuhteissa olisi tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten tavoitteen ja tarkoituksen mukaista.".

4 artikla

Sopimuksen pöytäkirjan 7. määräys poistetaan.

5 artikla

1. Tämä pöytäkirja on ratifioitava; ratifiointiasiakirjat on vaihdettava mahdollisimman pian Berliinissä.

2. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää ratifiointiasiakirjojen vaihtamisajankohdan jälkeen ja sen määräyksiä sovelletaan

a) Saksan liittotasavallassa

1) lähteellä pidätettävien verojen tapauksessa, niiden määrien osalta, jotka maksetaan tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

2) muiden verojen tapauksessa, niiden verojen osalta, jotka kannetaan tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta kausilta;

b) Suomen tasavallassa

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

2) muiden tulosta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tehty Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019 kahtena suomen- ja saksankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan puolesta

Mika Lintilä

Saksan liittotasavallan puolesta

Detlef Lingemann

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.