34/2020

Annettu: Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 90 ja 91/2010) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitettu Helsingissä ja Göteborgissa 24 päivänä maaliskuuta 2020 allekirjoitettu pöytäkirja tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2020.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2020

PÖYTÄKIRJA

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä) 16 §:n mukainen pöytäkirja määräyksistä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä

Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisesti vuodelle 2020 ja 31 päivään toukokuuta 2021 saakka sopineet seuraavasta:

Taimenen vapautuspakko Tornionjoen kalastusalueella

Poiketen kalastussäännön 11 ja 12 §:stä Tornionjoen kalastusalueen jokialueella Kilpisjärven luusuasta alavirtaan saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Poiketen kalastussäännön 11 ja 12 §:stä Tornionjoen kalastusalueen merialueella saaliiksi saadut taimenet, joita ei ole merkitty rasvaevän leikkaamisella, on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Kalastus kiinteillä pyydyksillä merialueella

Kalastussäännön 12 §:n 4 momentin mukainen vaatimus kaikkien kalapesien päivittäisestä koennasta edellyttää, että kalapesä kaikkien pyydettyjen lohien ja taimenten varovaisen vapauttamisen jälkeen nostetaan ylös vedestä siten, että koko kalapesän saalis voidaan yksiselitteisesti todentaa läsnä olevan valvojan toimesta.

Verkkokalastus jokialueella

Poiketen kalastussäännön 11 §:n 5 momentista muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kulkuverkolla ja kulteella on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa ainoastaan elokuun 1 päivän alusta syyskuun 14 päivän loppuun.

Poiketen kalastussäännön 11 §:n 2 momentista muiden lajien kuin lohen, taimenen ja nieriän kalastus ankkuroiduilla verkoilla Kilpisjärvessä ja Könkämäenon (jokialue Lätäsenon suusta pohjoiseen) hitaasti virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä on sallittu aikavälillä 15.9.−30.9.

Lisäyksenä kalastussäännön 8 §:n määräyksiin ankkuroituja verkkoja ei saa asettaa pyyntiin 200 metriä lähemmäs kosken suuta tai niskaa Könkämäenossa (jokialue Lätäsenon suusta Kilpisjärven luusuaan saakka).

Poiketen kalastussäännön 10 §:n 1 momentin 3 kohdasta ankkuroidun verkon silmäkoon on oltava vähintään 70 mm ja enintään 100 mm kalastuksessa Kilpisjärvessä ja Könkämäenossa Lätäsenon suusta pohjoiseen.

Lisäyksenä kalastussäännön 6 §:n 1 ja 2 momenttiin lohen, taimenen ja muiden lajien kalastuksessa kulkuverkolla kalastussäännön liitteen 2 apajapaikoissa on sallittu käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden.

Lippokalastus jokialueella

Poiketen kalastussäännön 8 §:n 5 momentista muun kalan kuin lohen ja taimenen lippoaminen jokialueella on sallittu vain lipolla, joka on valmistettu enintään 0,40 millimetrin vahvuisesta yksisäikeisestä nailonlangasta (monofiililanka). Silmäkoon rajoittaminen vähintään 80 millimetriin 8 §:n 4 momentin mukaisesti ei sovelleta.

Poiketen kalastussäännön 11 §:n 4 momentin 1 kohdasta lohen kalastus lipolla on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa (lippo) kesäkuun 8 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun.

Poiketen kalastussäännön 11 §:n 5 momentin 1 kohdasta muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus lipolla on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa (lippo) ainoastaan kesäkuun 8 päivän alusta syyskuun 14 päivän loppuun.

Viehekalastus jokialueella

Lisäyksenä kalastussäännön 8 §:n määräyksiin viehekalastuksessa heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla (spinnfluga) jokialueella on sallittua käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka suurin kitakoko on 12 mm.

Mateen kalastus jokialueella

Poiketen kalastussäännön 11 §:n 2 momentista mateen kalastus koukulla, maderysällä ja merralla sekä pilkkiminen on sallittu jään päältä myös aikavälillä 15.9.−15.12.

Kalastus Kilpisjärvessä

Poiketen kalastussäännön 11 §:n 2 momentista kalastus Kilpisjärvessä on kiellettyä 1.10. − 15.11. välisenä aikana. Siian ja hauen kalastus on kuitenkin sallittu Kilpisjärvessä 1.10 – 15.11 välisenä aikana enintään 1,8 metriä korkeilla verkoilla, joiden silmäkoko on enintään 80 mm.

Poiketen kalastussäännön 14 §:n 2 momentista vieheellä veneestä Kilpisjärvessä kalastettaessa moottorin käyttö on sallittu.

Poiketen kalastussäännön 8 §:n 3 momentista Kilpisjärvessä ankkuroidun verkon pituus saa olla korkeintaan 240 metriä.

Poiketen kalastussäännön 6 §:n 2 momentin 3 kohdasta kalastus ankkuroiduilla verkoilla Kilpisjärvessä on kiellettyä lähempänä Könkämäenon luusuaa kuin linja Siikaniemen kärjestä Suomen rannalta suoraan pohjoiseen Ruotsin rannalle sekä lähempänä Koltalahden länsipäätä kuin pohjois-etelä -suuntainen linja Saivonsaaren (Sáivvasuolu) keskeltä ja lähempänä Siilaskosken suuta kuin linja Maanitenlahden niemen kärjestä suoraan länteen vastarannalle.

Harjuksen kalastuskielto

Lisäyksenä kalastussäännön 11 §:n 2 momentin määräykseen harjuksen kalastaminen on kielletty 1.4.-31.5.2021 välisenä aikana jokialueella Kilpisjärven luusuasta alavirtaan.

Pöytäkirjan mukaiset määräykset sisällytetään kunkin sopijapuolen kansalliseen lainsäädäntöön siten, että ne tulevat voimaan 1.6.2020.

Helsingissä ja Göteborgissa 24 päivänä maaliskuuta 2020,

Marja Kokkonen Jakob Granit

Osastopäällikkö Pääjohtaja

Maa- ja metsätalousministeriö Meri- ja vesiviranomainen

Suomi Ruotsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.