73/2019

Annettu: Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2019

Valtiovarainministeriön ilmoitus eräiden lainkäyttöalueiden kanssa säästötulojen verotuksesta tehtyjen sopimusten soveltamisen keskeyttämisestä

Suomella on voimassa olevat sopimukset säästötulojen verotuksesta Brittiläisten Neitsytsaarten (SopS 59/2005), Caymansaarten (SopS 61/2005), Guernseyn (SopS 49/2005), Jerseyn (SopS 47/2005), Mansaaren (SopS 51/2005), Montserratin (SopS 63/2005) sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa (SopS 65/2005). Sopimusten niiden artiklojen mukaan, jotka koskevat sopimusten soveltamista ja soveltamisen keskeytystä, sopimuspuoli voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen ilmoittamalla keskeytyksestä ja ilmoituksen antamiseen johtaneista syistä toiselle sopimuspuolelle, jos säästöjen tuottamien tulojen verotuksesta annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY (säästödirektiivi) soveltaminen keskeytetään Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Säästödirektiivi on kumottu vuoden 2016 alusta lukien neuvoston direktiivillä 2015/2060/EU.

Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että edellä mainittujen sopimusten soveltaminen on keskeytetty vuoden 2016 alusta lukien. Kyseiset lainkäyttöalueet ovat säästödirektiivin kumoamiseen viitaten marraskuussa 2015 tai huhti- taikka toukokuussa 2016 ilmoittaneet Suomelle, että ne keskeyttävät sopimusten soveltamisen vuoden 2016 alusta lukien. Suomi on säästödirektiivin kumoamiseen viitaten heinäkuussa 2016 ilmoittanut lainkäyttöalueille myös keskeyttävänsä sopimusten soveltamisen vuoden 2016 alusta lukien.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.