105/2017

Annettu: Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on 26 päivänä kesäkuuta 2017 päättänyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla ja yleissopimuksen liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) nojalla antaa tavaraliikennepalvelujen telemaattisia sovelluksia kokevat tekniset määräykset (UTP TAF) sekä muuttaa olennaisia vaatimuksia koskevaa teknistä määräystä (UTP GEN-A), osajärjestelmiä koskevaa teknistä määräystä (UTP GEN-B) ja osajärjestelmien ominaisuuksien teknistä tiedostoa koskevaa teknistä määräystä (UTP GEN-C). Määräykset ja niihin tehdyt muutokset tulivat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Muutokset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://otif.org/en/?page_id=194 ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.