51/2017

Annettu: Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen (SopS 99 ja 100/1999) muuttamisesta Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2016 tehty sopimus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 9 päivänä syyskuuta 2016. Hyväksymiskirja on talletettu Suomen ulkoasiainministeriön huostaan 14 päivänä joulukuuta 2016.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Sopimusteksti

SOPIMUS POHJOISMAIDEN YMPÄRISTÖRAHOITUSYHTIÖSTÄ (NEFCO) TANSKAN, SUOMEN, ISLANNIN, NORJAN JA RUOTSIN VÄLILLÄ TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset (jäljempänä ”sopimusvaltiot”), jotka osana pohjoismaista ympäristöyhteistyötä haluavat kehittää potentiaalisia synergioita Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön ja muiden rahoitusvälineiden ja toimielinten välillä sekä vastata kustannustehokkaiden rahoitusohjelmien kehittämisen kysyntään sekä Itä-Euroopassa että sen ulkopuolella, ovat sopineet Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen (jäljempänä ”NEFCO-sopimus”) muuttamisesta seuraavasti:

1 Artikla

NEFCO-sopimuksen 1 artiklan 1 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO), josta jäljempänä käytetään nimitystä ”yhtiö”, tehtävänä on edistää Pohjoismaiden ympäristöetujen mukaisia investointeja, joiden painopisteenä on Itä-Eurooppa.”

2 Artikla

Sopimusvaltiot ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen NEFCO-sopimuksen muuttamisesta. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin kaikki sopimusvaltiot ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa Suomen ulkoasiainministeriöön.

Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille ratifioimis- tai hyväksymisasiakirjojen tallettamisesta ja tämän NEFCO-sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaantuloajankohdan.

Tämä sopimus NEFCO-sopimuksen muuttamisesta talletetaan Suomen ulkoasiainministeriöön ja Suomen ulkoasiainministeriö toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin sopimusvaltiolle.

Tämän vakuudeksi kaikkien viiden valtion edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen NEFCO-sopimuksen muuttamisesta.

Tehty Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2016 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.