40/2017

Annettu: Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 304 voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (SopS 23/1979) A liitteen 1.5.1 kohdan mukainen Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2017 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus M 304, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 31 päivästä maaliskuuta 2017 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2017.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.