24/2016

Annettu:

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitettu Helsingissä ja Göteborgissa 21 päivänä maaliskuuta 2016 tehty pöytäkirja tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2016.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2016

PÖYTÄKIRJA

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä) 16 §:n mukainen pöytäkirja määräyksistä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä

Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisesti vuodelle 2016 sopineet seuraavasta:

Taimenen vapautuspakko Tornionjoen kalastusalueella

1. Poiketen kalastussäännön 11 ja 12 §:stä Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Kalastus kiinteillä pyydyksillä merialueella

2. Kalastussäännön 12 §:n 4 momentin mukainen vaatimus kaikkien kalapesien päivittäisestä koennasta edellyttää, että kalapesä nostetaan ylös vedestä siten että koko kalapesän saalis ja kaikkien pyydettyjen lohien ja taimenten varovainen vapauttaminen voidaan yksiselitteisesti todentaa läsnä olevan valvojan toimesta.

Verkkokalastus jokialueella

3. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 5 momentista muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kulkuverkolla ja kulteella on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa ainoastaan elokuun 1 päivän alusta syyskuun 14 päivän loppuun.

4. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 2 momentista muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus Könkämäenon (jokialue Lätäsenon suusta pohjoiseen) hitaasti virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä on sallittu aikavälillä 15.9. - 30.9. ankkuroidulla verkolla. Ankkuroitua verkkoa ei saa asettaa 200 metriä lähemmäs kosken suuta tai niskaa.

5. Lohen, taimenen ja muiden lajien kalastuksessa kulkuverkolla kalastussäännön liitteen 2 apajapaikoissa on sallittu käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden.

Lippokalastus jokialueella

6. Poiketen kalastussäännön 8 §:n 5 momentista muun kalan kuin lohen ja taimenen lippoaminen jokialueella on sallittu vain lipolla, joka on valmistettu enintään 0,40 millimetrin vahvuisesta yksisäikeisestä nailonlangasta (monofiililanka).

7. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 4 momentin 1 kohdasta lohen kalastus lipolla on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa (lippo) kesäkuun 15 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun.

8. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 5 momentin 1 kohdasta muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus lipolla on sallittu jokialueella liitteen 2 apajapaikoissa (lippo) ainoastaan kesäkuun 15 päivän alusta syyskuun 14 päivän loppuun.

Mateen kalastus jokialueella

9. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 2 momentista mateen kalastus koukulla, maderysällä ja –merralla sekä pilkkiminen on sallittu jään päältä myös aikavälillä 15.9. - 15.12.

Kalastus Kilpisjärvessä

10. Poiketen kalastussäännön 14 §:n 2 momentista vieheellä veneestä kalastettaessa moottorin käyttö on sallittu.

Tämän pöytäkirjan mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa 1.6.2016 alkaen.

Helsingissä ja Göteborgissa 21 päivänä maaliskuuta 2016,

Juha S. Niemelä Ingemar Berglund
OsastopäällikköPääjohtajan sijainen
Maa- ja metsätalousministeriö Meri- ja vesiviranomainen
Suomi Ruotsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.