108/2014

Annettu: 18.12.2014

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, sekä yleissopimuksen liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on 7. kokouksessaan 5 päivänä kesäkuuta 2014 päättänyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla ja yleissopimuksen liitteen F (APTU - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) nojalla antaa vetureita ja henkilöliikenteen liikkuvaa kalustoa koskevat tekniset määräykset (UTP LOC 2015), vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä koskevat tekniset määräykset (UTP PRM 2015) sekä vaunujen merkintöjä koskevat tekniset määräykset (UTP MARKING 2015). Lisäksi komitea on päättänyt muuttaa olennaisia vaatimuksia koskevat tekniset määräykset (UTP GEN-A 2015), teknisiä asiakirjoja koskevat tekniset määräykset (UTP GEN-C 2015), tavaravaunuja koskevat tekniset määräykset (UTP WAG 2015) sekä kansallisia kalustorekistereitä koskevat tekniset määräykset (NVR 2015). Määräykset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä Suomessa sovelleta.

Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.