106/2014

Annettu: 18.12.2014

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on vahvistanut 7 päivänä lokakuuta 2014 päivätyllä kirjeellään (C.N.664.2014.TREATIES-XI.B.14, Depositary Notification), että vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (WP.15) kokouksissaan päättämät muutokset (ECE-TRANS-WP15-222e, ECE-TRANS-WP15-222/Corr.1, ECE-TRANS-WP15-222/Add.1 ja ECE-TRANS-WP15-222Add/Corr.1) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 25 päivänä syyskuuta 2014.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013_amend.html.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.