104/2014

Annettu: 11.12.2014

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain nojalla:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) Lontoossa 10 päivänä lokakuuta 2008 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.176(58) hyväksytty uudistettu VI liite ja siihen Lontoossa 26 päivänä maaliskuuta 2010 mainitun komitean päätöksellä MEPC.190(60) sekä Lontoossa 15 päivänä heinäkuuta 2011 mainitun komitean päätöksillä MEPC.202(62) ja MEPC.203(62) tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 niin kuin niistä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset 21 päivänä marraskuuta 2014 ja tasavallan presidentti 28 päivänä marraskuuta 2014.  

2 §

Uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.  

3 §

Uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (997/2014) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

Merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettu laki (998/2014) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Liite: Sopimusteksti (PDF-tiedostona)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.