99/2014

Annettu: 27.11.2014

Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (105/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

New Yorkissa 2 päivänä huhtikuuta 2013 tehty asekauppasopimus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 16 päivänä joulukuuta 2013. Tasavallan presidentti on ratifioinut sopimuksen 31 päivänä tammikuuta 2014. Ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 2 päivänä huhtikuuta 2014.

2 §

Asekauppasopimuksen 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset yhteystahot ovat Suomessa ulkoasiainministeriö, puolustusministeriö ja Poliisihallitus.

3 §

Asekauppasopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (105/2014) tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2014.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 2014.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.