96/2014

Liite

Sopimusteksti

S O P I M U S

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja

Venäjän federaation liikenneministeriön välillä

vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä

suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta

Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriö, ja Venäjän federaation liikenneministeriö, joista jäljempänä käytetään nimitystä "osapuolet", jotka

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä 25 päivänä kesäkuuta 2013 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla ovat toimivaltaisia viranomaisia ja toimivat 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

pitävät lähtökohtana keskinäistä etua ja kunnioitusta,

pitävät tärkeänä edistää ja kehittää yhteistyötä vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Osapuolet hyväksyvät vaarallisten aineiden kuljetuksia Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevat kuljetusmääräykset (jäljempänä "kuljetusmääräykset"), jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä ja sen erottamaton osa.

2 artikla

1. Osapuolten yhteisestä sopimuksesta tähän sopimukseen ja kuljetusmääräyksiin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, joista laaditaan erilliset pöytäkirjat.

2. Kuljetusmääräyksiin tehtävien muutosten ja lisäysten valmistelemiseksi osapuolet perustavat työryhmän, joka kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa.

3 artikla

1. Osapuolet ovat sopineet, että kuljetusmääräysten soveltaminen alkaa kuuden kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

2. Kun tehdään muutoksia ja lisäyksiä kuljetusmääräyksiin, muutosten soveltamista koskeva siirtymäkausi määrätään sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuissa pöytäkirjoissa.

4 artikla

1. Mahdolliset erimielisyydet, jotka syntyvät tämän sopimuksen ja kuljetusmääräysten tulkinnasta tai soveltamisesta, ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

2. Elleivät osapuolet pääse asiassa yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan diplomaattiteitse.

5 artikla

1. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua allekirjoituksesta.

2. Sopimus on tehty toistaiseksi ja se on voimassa siihen saakka, kun on kulunut kuusi kuukautta siitä päivästä, jolloin toinen osapuoli saa toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sen aikomuksesta lakkauttaa sopimuksen voimassaolo.

3. Jos Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä tehdyn sopimuksen voimassaolo päättyy, lakkaa tämän sopimuksen voimassaolo samanaikaisesti.

Tehty Taipaleessa 8 päivänä lokakuuta 2014 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden molempien tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.