81/2014

Sopimusteksti

SOPIMUS

SUOMEN JA PALESTIINAN

VÄLILLÄ

HELSINGISSÄ

TOIMIVAN

PALESTIINAN

EDUSTUSTON ASEMASTA

Suomi ja Palestiina (jäljempänä osapuolet), jotka

panevat merkille 13 päivänä syyskuuta 1993 annetun julistuksen Palestiinan vapautusjärjestön ja Israelin välisten väliaikaisten itsehallintojärjestelyjen periaatteista,

tahtovat jatkaa ja edelleen kehittää Suomen ja Palestiinan välisiä suhteita,

ovat tietoisia palestiinalaishallinnon merkittävästä toimintapanoksesta valtionrakenteiden kehittämisessä ja siviili-instituutioiden vahvistamisessa,

panevat merkille, että Suomessa toimivasta palestiinalaishallinnon yleisvaltuuskunnasta käytetään korkeampaa tasoa vastaavaa nimeä "Palestiinalaisedustusto" tämä edustusto edustaa virallisesti palestiinalaishallinnon puolesta toimivaa Palestiinan vapautusjärjestöä Suomessa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tässä sopimuksessa ilmauksilla "edustuston päällikkö", "edustuston jäsenet", "diplomaattinen edustaja", "hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan jäsenet", "edustuston palveluskunta" ja "edustuston tilat" on soveltuvin osin se merkitys, joka niille annetaan vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 1 artiklassa.

2. Tässä sopimuksessa "perheenjäsen" tarkoittaa henkilöä, joka kuuluu Suomen ulkomaalaislaissa tarkoitettuun perheenjäsenten ryhmään.

2 artikla

Palestiinan edustustolle (jäljempänä "edustusto") myönnetään samat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja edut, jotka Suomen viranomaiset myöntävät Helsingissä toimiville diplomaattisille edustustoille vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten ja kansallisen lain mukaisesti.

Edustuston tiloja ei käytetä tavalla, joka on ristiriidassa edustuston tehtävien kanssa.

3 artikla

Edustusto voi käyttää Palestiinan lippua ja tunnusta edustuston tiloissa, edustuston päällikön asunnossa ja edustuston ajoneuvoissa.

4 artikla

1. Edustuston päällikön nimittää Palestiina Suomen viranomaisten suostumuksen perusteella. Edustuston päälliköllä on suurlähettilään asema.

2. Muut edustuston jäsenet voi nimittää joko Palestiina tai edustuston päällikkö Suomen viranomaisten suostumuksen perusteella.

5 artikla

Suomen viranomaiset voivat milloin tahansa, tarvitsematta perustella päätöstään, ilmoittaa Palestiinalle 4 artiklassa tarkoitetun suostumuksen peruuttamisesta yhden tai useamman edustuston jäsenen osalta. Kaikki tämän sopimuksen mukaiset tällaisia edustuston jäseniä koskevat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja edut lakkaavat tällaisen henkilön poistuessa Suomesta tai hänen poistumiselleen Suomesta määrätyn kohtuullisen ajan päätyttyä.

6 artikla

Edustuston päällikölle ja diplomaattisina edustajina toimiville 4 artiklassa tarkoitetuille muille edustuston jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen myönnetään samat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja edut, jotka Suomen viranomaiset myöntävät diplomaattisille edustajille vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten ja kansallisen lain mukaisesti.

7 artikla

Sellaisille 4 artiklassa tarkoitetuille muille edustuston jäsenille, jotka suorittavat hallinnollisia ja teknisiä tehtäviä, sekä heidän perheenjäsenilleen myönnetään samat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja edut, jotka Suomen viranomaiset myöntävät tällaiselle henkilöstölle vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten ja kansallisen lain mukaisesti.

8 artikla

Sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetulle edustuston palveluskunnalle ja tämän perheenjäsenille myönnetään samat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja edut, jotka Suomen viranomaiset myöntävät tällaiselle henkilöstölle vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten ja kansallisen lain mukaisesti.

9 artikla

Ulkoasiainministeriö myöntää tilapäiset oleskeluluvat edustuston päällikölle ja muille edustuston jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen.

10 artikla

Tässä sopimuksessa määrättyjen erioikeuksien ja vapauksien tarkoituksena ei ole hyödyttää yksilöitä vaan taata heidän tehtäviensä tehokas hoitaminen Palestiinan puolesta. Kaikkien tämän sopimuksen mukaisia erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden velvollisuutena on noudattaa Suomen säädöksiä ja määräyksiä, sanotun vaikuttamatta heidän erioikeuksiinsa ja vapauksiinsa.

11 artikla

Vuoden 1961 diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti edustuston jäsenet ja heidän perheenjäsenensä vapautetaan Suomessa mahdollisesti voimassa olevista sosiaaliturvaa koskevista määräyksistä ja kaikista pakollisista sosiaaliturvamaksuista. Ne hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan jäsenet ja edustuston palveluskuntaan kuuluvat, jotka palvelukseen ottamisensa ajankohtana asuvat Suomessa ja kuuluvat Suomen sosiaaliturvajärjestelmien piiriin, jäävät kuitenkin edelleen niiden piiriin. Edustusto vastaa kaikista pakollisista maksuista, jotka on suoritettava Suomen sosiaaliturvajärjestelmiin tällaisten henkilöiden osalta.

12 artikla

Edustusto ilmoittaa Suomen viranomaisille edustuston jäsenten ja heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten saapumisesta maahan ja lopullisesta poistumisesta maasta sekä edustuston jäsenten tehtävien päättymisestä.

13 artikla

Minkään tämän sopimuksen määräyksen ei tulkita estävän edustustoa suorittamasta konsulintehtäviä.

14 artikla

Osapuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen. Tämä sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

15 artikla

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

Irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua tästä ilmoituksesta.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut osapuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2013 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Suomen puolesta

Erkki Tuomioja

Ulkoasiainministeri suurlähettiläs

Palestiinan puolesta

Nabil D.M. Alwazir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.