52/2014

Annettu: 15.05.2014

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitettu Helsingissä ja Göteborgissa 28 päivänä maaliskuuta 2014 tehty pöytäkirja tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2014.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

PÖYTÄKIRJA

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä) 16 §:n mukainen pöytäkirja määräyksistä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä

Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisesti vuodelle 2014 sopineet seuraavasta:

1. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 5 momentista muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus jokialueella on sallittu liitteen 2 apajapaikoissa kulkuverkolla ja kulteella ainoastaan elokuun 1 päivän alusta syyskuun 14 päivän loppuun.

2. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 2 momentista mateen kalastus koukulla, maderysällä ja –merralla sekä pilkkiminen on sallittu jään päältä myös aikavälillä 15.9. - 15.12.

3. Poiketen kalastussäännön 11 §:n 2 momentista siian kalastus Könkämäenon (jokialue Lätäsenon suusta pohjoiseen) hitaasti virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä on sallittu aikavälillä 15.9. - 30.9. ankkuroidulla verkolla.

4. Lohen, taimenen ja muiden lajien kalastuksessa kulkuverkolla kalastussäännön liitteen 2 apajapaikoissa on sallittu käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden.

5. Poiketen kalastussäännön 11 ja 12 §:stä Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

6. Poiketen kalastussäännön 7 §:n 5 momentista varrellisen nostokoukun käyttäminen on kielletty vieheeseen tai muuhun pyydykseen tarttuneen kalan nostamiseen.

Tämän pöytäkirjan mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa 1.6.2014 alkaen.

Helsingissä ja Göteborgissa 28 päivänä maaliskuuta 2014,

Juha Ojala

Osastopäällikkö

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomi

Björn Risinger

Pääjohtaja

Meri- ja vesiviranomainen

Ruotsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.